مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران خبر داد

بازنگري جديد در طرح ترافيك پايتخت؛ اجرا از 1404

۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۰۱:۵۵:۵۲
کد خبر: ۳۱۴۶۲۶

مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران در مورد شاخص‌هاي مطالعاتي طرح ترافيك جديد پايتخت توضيحاتي ارايه كرد و گفت: طرح فعلي از نظر اقتصادي، عملكردي، قيمت گذاري و... مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران در مورد شاخص‌هاي مطالعاتي طرح ترافيك جديد پايتخت توضيحاتي ارايه كرد و گفت: طرح فعلي از نظر اقتصادي، عملكردي، قيمت گذاري و... مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

شهريار افندي‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد آغاز بررسي طرح ترافيك تهران با بيان اينكه طرح ترافيك تهران بعد از چند سال نياز به بازنگري داشت، گفت: بر همين اساس سعي داريم آسيب شناسي در حوزه‌هاي ترافيكي، اقتصادي، اجتماعي، آلودگي هوا و... طرح ترافيك داشته باشيم و مقرر شد در سال جاري طرح ترافيك فعلي را از طريق فراخوان مورد بازنگري
قرار دهيم.

وي با بيان اينكه مقرر شد تا اجراي اين مطالعات به پژوهشگران دانشگاهي داده شود تا با ابعاد پژوهشي به بررسي ابعاد مختلف اجراي طرح ترافيك در تهران بپردازند، اظهاركرد: بر همين اساس از ۲۸ دانشگاه برتر در كشور كه داراي گرايش حمل ونقل و راه و ترابري بودند، فراخوان داده شد و برخي از دانشگاه‌ها در مناقصه شركت كردند و نهايتا مشاور اين طرح انتخاب شد.

افندي‌زاده با تأكيد بر اينكه ده محور در اين طرح مورد بررسي قرار خواهد گرفت، گفت: در وهله اول كليات طرح بررسي مي‌شود كه بازنگري بر روي محدوه اجراي طرح، تعريف مساله و افق زماني مورد توجه قرار خواهد گرفت و بعد از آن نيز پيشينه طرح ترافيك در شهر تهران و تجربيات ساير كشورها بررسي خواهد شد. طراحي و پرسشگري براي تعيين نيازها از افراد مختلف، ارزيابي عملكرد طرح ترافيك بر روي موضوعات مختلف همچون بهبود آلودگي هوا، بهبود جريان ترافيك، آثار اقتصادي و... نيز از موارد ديگر مورد بررسي است.

وي با بيان اينكه در گذشته به تحليل و ارزيابي تردد وسايل نقليه سبك و سنگين باري در محدوده ترافيك توجه چنداني نشده بود و در بررسي‌هاي جديد در دستور كار قرار داديم، اظهار كرد: كالاها با وسايل نقليه مختلف سبك و سنگين در ساعات مختلف براي توزيع وارد محدوده طرح مي‌شود و بايد اين مهم مورد بررسي قرار گيرد. همچنين در مطالعات جديد مساله حمل و نقل بار را نيز وارد كرديم و نگاه كامل‌تري به مقوله بار در مطالعات جديد خواهيم داشت.

 

در محدوده آلودگي هوا

مي‌توان تغييراتي داد؟

مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران يكي ديگر از محورهاي بازنگري مطالعات طرح ترافيك را شناسايي عوامل موثر در عملكرد عنوان كرد و در توضيح بيشتر گفت: طرح فعلي از نظر اقتصادي، عملكردي، قيمت گذاري و... مورد بررسي قرار مي‌گيرد و بعد از آن امكان سنجي محدوديت طرح ترافيك نيز يكي ديگر از محورهاي بررسي تعيين شده است كه سعي مي‌شود به اين سوال كه آيا مي‌توان محدوده‌ها را تغيير داد؟ پاسخ داد. البته دقت داشته باشيد كه طرح ترافيك در محدوده اوليه، ضريبي از كل شهر است؛ اما در محدوده آلودگي هوا مي‌توان تغييراتي داد كه بايد اين مهم مورد بررسي قرار گيرد.

 

تصميم در مورد خودروهاي برقي

افندي‌زاده ادامه داد: بحث قيمت گذاري، شاخص مهمي در كاهش تقاضاست كه بايد در بازنگري طرح ترافيك مورد بررسي قرار گيرد و دقت داشته باشيد كه در طرح ترافيك فعلي به سه محدود زماني پيك صبح، غيرپيك و پيك عصرگاهي تقسيم شد كه در نحوه قيمت گذاري تاثير داشت و در اين بازنگري بايد در مورد خودروهاي برقي نيز تصميم‌گيري شود. همچنين قرار شد به صورت ويژه‌تر قيمت گذاري تردد وسايل باري ديده شود و در نهايت جمع بندي به ما ارايه شود تا ببينيم در وهله اول تأثيرات اجراي طرح در آسيب شناسي به چه نحوي بوده و چه تغييراتي مي‌تواند با توجه پارامترهاي عنوان شده، در اجراي طرح ترافيك موثر باشد.

 

طرح ترافيك جديد را

براي سال آينده اجرايي مي‌كنيم

وي با بيان اينكه در حال حاضر مشاور دانشگاهي انتخاب شده و شرح مطالعات تدوين شده و جلسات اوليه براي آسيب شناسي انجام شده است، گفت: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در نظر داريم طرح ترافيك جديد را براي سال آينده اجرايي كنيم؛ اما اجراي اين مهم نياز به بررسي در شوراي شهر و شوراي ترافيك تهران دارد و اميد است حداكثر تا دي يا بهمن ماه سال‌جاري جمع بندي‌ها در مورد ابعاد مختلف طرح ترافيك انجام شود تا بتوانيم به شوراي شهر برده و تا بهمن ماه تعيين تكليف شود تا در سال آينده در سطح شهر طرح ترافيك جديد اجرايي شود.

افندي‌زاده در مورد كوچك يا بزرگ شدن محدوده اجراي طرح ترافيك با تأكيد بر اينكه در تعيين حدود محدوده اول ضابطه شهري داريم كه بر اساس آن حداكثر ۵ درصد محدوده شهر تهران را تشكيل بدهد، ادامه داد: در مورد محدوده آلودگي هوا يا زوج و فرد قابليت تغييرات وجود دارد و بايد مشاور بررسي‌هاي لازم را انجام دهد و در بازنگري طرح نيز قطعا اين موضوع را مورد توجه قرار مي‌دهد؛ البته اعمال تغييرات محدوده در طرح ترافيك سخت است؛ اما در محدوده آلودگي هوا قابل انعطاف است كه هنوز بررسي‌ها در اين زمينه نشده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه با بزرگ و شلوغ شدن شهر تهران و توسعه مراكز خريد و تقاضاي سفر آيا ممكن است كه محدوده‌ها زيادتر شود؟ گفت: در دنيا نيز طرح‌هاي ترافيكي عمدتا در محدوده‌هاي مركزي شهر اجرايي مي‌شود؛ اما اين مهم مي‌تواند شعاع مختلف داشته باشد و يا زون بندي داشته باشند. حتي در شهرهاي بزرگ‌تر و شلوغ‌تر از تهران مديريت شهري به سمت پياده محوري مي‌روند تا با مديريت تقاضا، سطح سرويس را افزايش دهند، نه اينكه تعداد زون‌هاي اجراي طرح را افزايش دهند.

ارسال نظر