سخنگوي دولت:

كانديداها خط شهيد رييسي را با اخلاق‌مداري دنبال كنند

۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۰۱:۴۵:۳۹
کد خبر: ۳۱۴۶۱۰

سخنگوي دولت گفت: اخلاق‌مداري و احترام به مخالف، خط شهيد رييسي بود و كساني كه مي‌گويند مي‌خواهند خط شهيد رييسي را ادامه دهند، هم خودشان و هم طرفداران‌شان بايد مسير اخلاق و پرهيز از تنش با ساير داوطلبان را دنبال كنند.

سخنگوي دولت گفت: اخلاق‌مداري و احترام به مخالف، خط شهيد رييسي بود و كساني كه مي‌گويند مي‌خواهند خط شهيد رييسي را ادامه دهند، هم خودشان و هم طرفداران‌شان بايد مسير اخلاق و پرهيز از تنش با ساير داوطلبان را دنبال كنند.
علي بهادري جهرمي با حضور در مسجد انصارالحسين شهرك شهيد محلاتي، اظهار كرد: شهيد رييسي به معناي واقعي كلمه انقلابي بود، در تمامي مسووليت‌ها و موقعيت‌ها انقلابي ماند و انقلابي هم به شهادت رسيد. آقاي رييسي امام جماعت مسجد نصر و دادستان كرج و همدان ابتداي انقلاب با آقاي رييسي رييس‌جمهور هيچ تفاوتي نداشت. شهيد رييسي جلسات با جوانان انقلابي را بيش از همه جلسات دوست داشت؛ باوجود اينكه اين جلسات همواره با مطالبات و انتقادات تند همراه بود ولي اين جلسات شهيد رييسي را به‌وجد مي‌آورد و حتي مطالبات جوانان را مبنا قرار مي‌دادند و به آن استناد مي‌كردند.
وي تأكيد كرد: شهيد رييسي از خودسازي شروع كرده بود و بعد به دنبال جامعه‌سازي رفت. آقاي رييسي هرگز مسووليت جديد را مانع انجام تكاليف قبلي خود نمي‌دانست. شهيد رييسي تبلور بندگي خدا را در خدمت به مردم مي‌ديدند. او شأن وجودي مسوولان را در خدمت به مردم مي‌دانست و نگاه ديگري به مردم از جانب مسوولان را به هيچ‌وجه نمي‌پذيرفت. رييس‌جمهور شهيد در سفرهاي استاني نيز بيشتر به دنبال حضور در ميان مردم بود و اولويت بيشتري براي اين جلسات نسبت به جلسات اداري قائل بود. شهيد رييسي از ابتداي انقلاب در مسند مديريت بود و حدود ۳۰ سال و از زمان رياست بر سازمان بازرسي كل كشور، در سطوح مديريت كلان كشور فعاليت مي‌كرد، ولي هيچگاه تغييري در خلقياتش به وجود نيامد.
سخنگوي دولت يادآور شد: آيت‌الله رييسي يك مدير تحول‌گرا بود. در هر كدام از مسووليت‌هايي كه شهيد رييسي حضور پيدا كرد، تحول آفريد و با يك گام بزرگ رو به جلو مسووليت را به نفر بعدي سپرد. مثلاً مسووليتش در قوه قضاييه با تحول‌هاي جدي، پذيرش نقد و رويكرد ضدفساد همراه بود. از تحولات جدي‌ كه شهيد رييسي در دولت به وجود آورد، جوان‌گرايي بود. تا پيش از آيت‌الله رييسي جوان‌گرايي در سطح مديريت كلان دولت به اين شكل اعمال نشده بود ولي در دوره او حضور جوانان را به صورت گسترده در مديريت اجرايي كشور ديديم. در حوزه اخلاق‌مداري سياسي نيز مدت‌ها بود كه در اذهان اخلاق و معنويت با سياست فاصله گرفته بود و ياد شهيد بهشتي‌ها و شهيد رجايي‌ها از خاطر رفته بود. شهيد رييسي اخلاق‌مداري را در سياست زنده كرد و نشان داد مي‌توان ضمن رعايت اخلاق در سطوح بالاي سياست نقش‌آفريني كرد.
بهادري جهرمي اظهار كرد: با بيان اينكه شهيد رييسي در حوزه سياست خارجي نيز رويكرد كشور را از وابستگي به سياست خارجي مستقل تغيير داد. نتيجه اين رويكرد تحولي دولت شهيد رييسي، بيش از ۳۳۰ پيام تسليت شهادت از سوي مقامات بين‌المللي و كشورهاي جهان بود. دشمنان پيش از اين دولت به دنبال منزوي كردن ايران بود ولي در اين مدت حتي شاهد برقراري مجدد ارتباط با كشورهايي بوديم كه سال‌ها ارتباط نداشتيم.
وي يادآور شد: اگر اين تحولات در حكمراني كشور به وجود آمد و به گفتمان اصيل انقلاب اسلامي برگشتيم، مرهون حضور مردم در پاي صندوق‌هاي رأي بود. مردمي كه حضور پرشكوه آنان در مراسم تشييع را ديديم، اين‌بار هم با حضور در انتخابات و انتخاب شخصي كه ادامه‌دهنده راه شهيد رييسي باشد، مسير ادامه پيشرفت كشور را ترسيم خواهند كرد.
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره دليل كاهش مشاركت در ادوار گذشته، تصريح كرد: اصلي‌ترين عامل كاهش مشاركت، پشت كردن به مردم در ادواري از مديريت كشور بود. مردم در ادواري از مديران كشور شنيدند كه كليد حل مشكلات كشور در خارج از مرزهاست؛ طبيعتاً اين نگاه موجب كاهش مشاركت در انتخابات مي‌شود زيرا مردم احساس مي‌كنند كه حضور يا فقدان حضورشان در انتخابات تأثيري در اصلاح امور كشور ندارد. راهكار افزايش مشاركت اين است كه مردم را نسبت به نقش بي‌بديل‌شان براي مديريت كشور از طريق انتخاب درست آگاه‌سازيم. جمهوري اسلامي حقيقتا به مردم باور دارد و حتماً مشاركت حداكثري، كارآمدي حداكثري را به دنبال دارد.
بهادري جهرمي در پاسخ به پرسش ديگري درباره دليل كانديدا نشدن سرپرست رياست‌جمهوري در انتخابات، اظهار كرد: اين تصميم شخصي افراد است كه باتوجه به وضعيت خود و شرايط و ضوابط رياست‌جمهوري، در عرصه انتخابات وارد شوند يا خير. به هرحال آقاي مخبر به اين جمع‌بندي نرسيد كه در انتخابات ثبت‌نام كند و بر اين نكته نيز توجه داشت كه اگر وارد رقابت انتخاباتي شود، شايد نتواند در اين مدت و تا زمان استقرار رييس‌جمهور جديد مسووليت امور دولت را به نحو احسن انجام دهد و ورود در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي فرصت خدمت را از دولت و او به عنوان امانتدار شهيد رييسي بگيرد.
وي همچنين تاكيد كرد: اخلاق‌مداري و احترام به مخالف، خط شهيد رييسي بود. كساني كه در انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گويند مي‌خواهند خط شهيد رييسي را ادامه دهند، در همين مرحله انتخابات هم خودشان و هم ستاد و طرفداران‌شان بايد مسير اخلاق و پرهيز از تنش با ساير داوطلبان را پي بگيرند كه اگر غير از اين باشد، از خط شهيد رييسي فاصله گرفتند. ما بايد اخلاق را از داوطلبان انتخابات مطالبه كنيم و نشان دهيم كه اگر غير اخلاقي عمل كنند، از چشم مردم مي‌افتند.

ارسال نظر