حفظ ثبات بازار سرمايه با كاهش نرخ اخزا

۱۴۰۳/۰۳/۲۴ - ۰۰:۱۵:۱۲
کد خبر: ۳۱۴۵۳۸

وداد حسيني، در رابطه با كاهش نرخ اوراق اسناد خزانه (اخزا) و تاثير آن بر بازار سرمايه گفت: آنچه كه بازارهاي مالي را تحت تاثير قرار مي‌دهد نرخ‌هاي بهره و ارز است بنابراين، براي ثبات بازار سرمايه بايد نرخ اخزا كاهش و نرخ ارز نيما افزايش يابد.

وداد حسيني، در رابطه با كاهش نرخ اوراق اسناد خزانه (اخزا) و تاثير آن بر بازار سرمايه گفت: آنچه كه بازارهاي مالي را تحت تاثير قرار مي‌دهد نرخ‌هاي بهره و ارز است بنابراين، براي ثبات بازار سرمايه بايد نرخ اخزا كاهش و نرخ ارز نيما افزايش يابد.
وي با تاكيد بر اينكه نبايد رابطه بازار ارز با بازار سهام قطع شود، افزود: كسري بودجه از عوامل اصلي عدم كاهش نرخ بهره است به‌طوري كه دولت براي جبران منابع نيازمند تامين مالي از مسير بازارهاي مالي است. حسيني در ادامه، افزايش رقابت در بازار پولي و نرخ بهره را زمينه‌ساز افزايش نرخ‌ها دانست و اظهار داشت: با توجه به كاهش ورود نقدينگي به بازارهاي مالي، دولت در سياست‌هاي پولي فعاليت‌هاي انقباضي را در پيش مي‌گيرد كه اين اقدام به نفع بازار سرمايه نيست. 
عضو هيات‌مديره شركت مشاور سرمايه‌گذاري معيار، با بيان اينكه كاهش نرخ بهره نيازمند رفع كسري بودجه دولت است، گفت: در حال حاضر پيمانكاران به جاي دريافت نقدي طلب خود اوراق اخزا دريافت مي‌كنند و به دليل مشكل نقدينگي، حاضر به عرضه اين اوراق با هر نرخي در بازار هستند. وي در ادامه با بيان اينكه كمبود منابع موجب افزايش نرخ بهره و اوراق اخزا مي‌شود، تصريح كرد: حفظ ثبات بازار سرمايه از جمله مواردي است كه همواره دولت بايد به آن توجه كافي داشته باشد. لذا براي به حداقل رساندن كاهش تبعات افزايش نرخ اخزا، مي‌بايست سياست‌گذار توجه بيشتري به اين بازار داشته باشد و سياست‌هاي كلان اقتصادي اصلاح شود. حسيني خاطرنشان كرد: نرخ اخزا معلول نرخ بهره بانك‌ها است لذا براي كاهش نرخ اخزا، بايد نرخ بهره بانك‌ها به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد برسد.

ارسال نظر