مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن خبر داد

بازگشت 95 درصد زمين‌ها به دولت

۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۰۱:۰۹:۵۴
کد خبر: ۳۱۴۴۷۵

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن با اشاره به تلاش زمين‌خواران براي تعرض به ۷۲۰۰ هكتار زمين دولتي، گفت: ۶۹۰۰ هكتار از اراضي مورد تعرض زمين‌خواران به دولت بازگشت.

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن با اشاره به تلاش زمين‌خواران براي تعرض به ۷۲۰۰ هكتار زمين دولتي، گفت: ۶۹۰۰ هكتار از اراضي مورد تعرض زمين‌خواران به دولت بازگشت. ارسلان مالكي ديروز در يك نشست خبري در سازمان ملي زمين و مسكن، اظهار كرد: ۴۸ هزار پرونده قضايي بين سازمان ملي زمين و مسكن و مردم در طول اين مدت تعيين و تكليف شد. مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن گفت: در اين مدت ۷۲۰۰ هكتار از اراضي دولتي مورد تعرض زمين‌خواران قرار گرفت كه با هوشياري بخش‌هاي حفاظتي ۶۹۰۰ هكتار از آن به دولت بازگردانده شد و مابقي در طي مراحل قضايي است. وي افزود: ۳۵۰۰ هكتار از اراضي كه در اختيار نهادها و مردم براي ساخت قرار گرفته بود و در مدت تعيين شده ساخت و سازي روي آن انجام نشده باز پس گرفته شد. مالكي با اشاره به تامين ۱۵۳ هزار هكتار زمين براي نهضت ملي مسكن گفت: پروژه‌هاي طرح اقدام ملي كه در دولت قبل شروع شده بود بر اساس گزارش ديوان محاسبات ۷ درصد پيشرفت داشت، اينكه پروژه‌هاي اقدام ملي در دل نهضت ملي مسكن آورده مي‌شود به دليل اين است كه مار اجرايي طرح اقدام ملي ناقص بود. اين مقام مسوول گفت: ماهيت سازمان ملي زمين و مسكن مولد سازي است و در اين مدت ۱۵۷۰ پروژه تامين شده است و برنامه مولدسازي ما در سال جاري ۹۸ هزار ميليارد تومان بود و سال گذشته ۳۵ هزار ميليارد تومان از منابع سازمان ملي زمين و مسكن مولد شد.

ارسال نظر