تاثير عدم استقبال سرمايه‌گذاران از اوراق دولتي چيست؟

۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۰۱:۰۵:۴۱
کد خبر: ۳۱۴۴۶۹

در نتيجه سياست‌هاي بانك مركزي و انتشار گواهي سپرده ٣٠ درصدي، در ششمين حراج اوراق مالي اسلامي دولت، اين اوراق خريدار نداشت‌.

بيداربورس| در نتيجه سياست‌هاي بانك مركزي و انتشار گواهي سپرده ٣٠ درصدي، در ششمين حراج اوراق مالي اسلامي دولت، اين اوراق خريدار نداشت‌. كاهش ظرفيت و فروش اوراق دولتي و تشديد كسري بودجه؛ عارضه‌اي سياست‌هاي بانك مركزي بود و بسياري از كارشناسان بازار سرمايه در زمان انتشار گواهي سپرده با نرخ ٣٠ درصدي، هشدار چنين روزي را داده بودند. امير نديري در خصوص تبعات ناتواني دولت در فروش اوراق بيان كرد: سياست‌هاي بانك مركزي با هدف كنترل تورم، سبب افزايش نرخ بهره شده و خود دولت هم براي فروش اوراق، با مشكل مواجه شده است‌! كارشناس بازار سرمايه افزود: حالا، يا بايد دولت براي فروش اوراق خود هزينه بالاتري متحمل شده و اوراق را با نرخ بالاتري بفروشد؛ يا سياست‌هاي پولي و بانكي تلطيف شده و با در پيش گرفتن برخي سياست‌هاي انبساطي، كم‌كم تقاضا براي اوراق افزايش يابد. نديري در رابطه با تاثير عدم استقبال سرمايه‌گذاران از اوراق دولتي بر بازار سرمايه، گفت: مهم‌ترين فايده عدم استقبال از اوراق دولتي، احتمال توقف سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي و حركت به سوي سياست‌هاي انبساطي است. چنين رويكردي، علاوه بر اينكه منجر به كاهش نرخ بهره مي‌شود؛ رشد نقدينگي را نيز به دنبال خواهد داشت و بخشي از نقدينگي هم، سهم بازار سرمايه خواهد شد.

ارسال نظر