مصوبات كارگروه ارزيابي تامين مالي جمعي منتشر شد

۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۰۱:۰۵:۲۲
کد خبر: ۳۱۴۴۶۸

مصوبات كارگروه ارزيابي تامين مالي جمعي شركت فرابورس ايران، عطف به اختيارات اين كارگروه در خصوص مواد ۹، ۱۰ و ۴۴ دستورالعمل تامين مالي جمعي منتشر شد.

مصوبات كارگروه ارزيابي تامين مالي جمعي شركت فرابورس ايران، عطف به اختيارات اين كارگروه در خصوص مواد ۹، ۱۰ و ۴۴ دستورالعمل تامين مالي جمعي منتشر شد. دبير كارگروه ارزيابي تامين مالي جمعي شركت فرابورس ايران با صدور ابلاغيه‌اي اعلام كرد: به اطلاع عاملين مجاز تامين مالي حمعي، نهادهاي مالي و ساير فعالين اين حوزه مي‌رساند عطف به اختيارات كارگروه ارزيابي در خصوص مواد 9، 10 و 44 دستورالعمل تامبن مالي جمعي، موارد زير به تصويب كارگروه ارزيابي رسيد: 
1. افزايش سقف حداكثر مقدار قابل تامين از طريق تامين مالي جمعي براي هر طرح
2. افزايش سقف حداكثر مقدار پذيرش مجموع طرح‌هاي باز نزد عامل در هر زمان
3. اقرارنامه و بيانيه پذيرش ريسك سرمايه‌گذاري در تامين مالي جمعي
4. ضوابط انتشار اطلاعات و تبليغات تامين مالي جمعي

ارسال نظر