حمل و نقل پرديس نيازمند تدابير ويژه‌

۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۰۱:۱۸:۲۷
کد خبر: ۳۱۴۳۲۷

استاندار تهران در آيين افتتاح پروژه‌هاي عمراني و خدماتي شهرداري پرديس، بر اتخاذ تدابير ويژه‌اي براي بهبود نظام حمل و نقل شهر پرديس تاكيد كرد.

استاندار تهران در آيين افتتاح پروژه‌هاي عمراني و خدماتي شهرداري پرديس، بر اتخاذ تدابير ويژه‌اي براي بهبود نظام حمل و نقل شهر پرديس تاكيد كرد. عليرضا فخاري، استاندار تهران در ابتداي سخنان خود با اشاره به اينكه بايد آرامش و آسايش مردم فراهم شود، گفت: پرديس بر اساس تصور اوليه براي پذيرش جمعيتي بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر برنامه‌ريزي شده بود با توجه به عدم ايفاي تعهدات دولت‌هاي گذشته در حوزه‌هاي مختلف به نقطه مطلوب نرسيده‌ايم. استاندار تهران اظهار كرد: بايد شركت عمران شهرهاي جديد ايران، شركت عمران شهر پرديس و پس از آن مديران شهري براي اتصال زنجيره تكميل و تحويل واحد‌ها و خدمت رساني به مردم با تلاش و اهتمام بيشتري وارد عمل شوند و كار در پرديس با هماهنگي بين دستگاهي روي ريل خواهد افتاد.  وي افزود: بسياري از مسائل از پيش برآورد شده است، اما نيازمند تامين منابع و اجراي به موقع كار است و تامين زيرساخت‌ها به ويژه در حوزه حمل و نقل يكي از مهم‌ترين موضوعات شهر پرديس است، زيرا عمده فعاليت جمعيت پذيرش شده پرديس در تهران انجام مي‌شود و تامين كامل نظام حمل و نقل شهر پرديس بايد با جديت بيشتري در دستور كار قرار بگيرد. نماينده عالي دولت در استان تهران خدمات انجام گرفته از سوي مديريت شهري در حوزه‌هاي عمراني، خدمت رساني و رفاهي را مناسب اما ناكافي ارزيابي كرد و ضمن قدرداني از اقدامات انجام شده، خواستار تلاش بيشتر مسوولان در اين حوزه‌ها شد.

ارسال نظر