وزارت نيرو:

دستگاه‌ها ۵درصد برق مورد نياز خود را از بورس تامين كنند

۱۴۰۳/۰۳/۱۲ - ۰۴:۰۳:۱۴
کد خبر: ۳۱۳۷۶۱

وزارت نيرو اعلام كرد: به موجب قانون، اداره‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند در سال جاري ميزان ۵ درصد از برق مصرفي خود را از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير و بورس انرژي تامين كنند و چنانچه نسبت به اين مهم اقدام نكند، تعرفه برق بر اساس حداكثر نرخ تابلوي برق سبز بورس انرژي محاسبه خواهد شد.

وزارت نيرو اعلام كرد: به موجب قانون، اداره‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند در سال جاري ميزان ۵ درصد از برق مصرفي خود را از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير و بورس انرژي تامين كنند و چنانچه نسبت به اين مهم اقدام نكند، تعرفه برق بر اساس حداكثر نرخ تابلوي برق سبز بورس انرژي محاسبه خواهد شد. به گزارش ايرنا از وزارت نيرو، در شرايط كنوني استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير با هدف كمك به حفظ محيط‌زيست و كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي، به يك الزام جهاني تبديل شده است و به همين دليل وزارت نيرو تلاش دارد تا در قالب برنامه‌هاي متنوع نسبت به افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير در سبد مصرف برق كشور اقدام كند. از جمله مشتركان پرمصرفي كه لازم است در راستاي حمايت از اقتصاد انرژي‌هاي تجديدپذير و تامين بخشي از برق مصرفي خود اقدام به خريد يا توليد انرژي تجديدپذير كنند، بايد به اداره‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ اشاره كرد، بخش بسيار مهمي كه در اوج بار مصرف چيزي حدود ۲۰ درصد از مصرف برق كشور را به خود اختصاص مي‌دهند و در صورت سوق داده شدن به سمت تامين برق از طريق نيروگاه‌هاي تجديدپذير، نقش مهمي در حفظ پايداري شبكه سراسري و استمرار خدمات پايدار به مردم ايفا خواهند كرد. با هدف تحقق اين هدف مهم تمام دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون خدمات كشوري موظف شدند از ابتداي سال جاري ۵ درصد از برق مصرفي خود را از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير و پاك، تامين كنند و اين ميزان را در طول مدت چهار سال تا ۲۰ درصد (سالانه ۵ درصد) افزايش دهند. بر اساس اين گزارش به منظور اجرايي شدن ماده ۸ مصوبه شوراي عالي كشور، رويه اجرايي تأمين حداقل ۲۰ درصد برق مصرفي مشتركان مشمول از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير و پاك توسط وزير نيرو ابلاغ شده است و در صورت رعايت نشدن اين موضوع، انرژي مصرفي اين مشتركان متناسب با درصد مربوطه بر اساس حداكثر نرخ تابلوي برق سبز بورس انرژي در قبض برق اين مشتركان محاسبه خواهد شد.
در واقع اگر اداره‌اي بنا به هر دليلي اقدام به خريد ۵ درصد برق مصرفي خود در سال جاري از انرژي‌هاي تجديدپذير و بورس انرژي اقدام نكند، شركت‌هاي توزيع نيروي برق نسبت به خريد ۵ درصد سهم تجديدپذير آنها اقدام و در صورتحساب آن اداره اعمال خواهند كرد. اين گزارش اضافه مي‌كند: مشتركان مشمول اين قانون مي‌توانند تمام يا بخشي از برق مصرفي خود را به يكي از روش‌ها شامل ساخت نيروگاه‌هاي تجديدپذير و پاك براي هر يك از ساختمان‌هاي مشتركان مشمول يا به صورت تجميعي براي چندين ساختمان، خريداري از تابلوي برق سبز به صورت فيزيكي يا گواهي برق تجديدپذير و انعقاد قرارداد دوجانبه با نيروگاه تجديدپذير در چارچوب قوانين و مقررات جاري تامين كنند.

ارسال نظر