موبايل‌ وارداتي با چه دلاري عرضه شد؟

۱۴۰۳/۰۳/۱۰ - ۰۲:۰۰:۰۷
کد خبر: ۳۱۳۷۰۹

با توجه به مكاتبه اخير معاون وزير صمت مبني بر عدم قيمت گذاري و عرضه در شبكه غير رسمي براي كالاهاي غير اساسي كه ارز ۲۸۵۰۰ تومان دريافت كرده‌اند، بانك مركزي بايد اسامي دريافت كنندگان ارز و ميزان ارز تخصيصي براي واردات موبايل با ارز ترجيحي را منتشر كند.

با توجه به مكاتبه اخير معاون وزير صمت مبني بر عدم قيمت گذاري و عرضه در شبكه غير رسمي براي كالاهاي غير اساسي كه ارز ۲۸۵۰۰ تومان دريافت كرده‌اند، بانك مركزي بايد اسامي دريافت كنندگان ارز و ميزان ارز تخصيصي براي واردات موبايل با ارز ترجيحي را منتشر كند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، دولت در اجراي اين سياست تصميم گرفت تا ارز 28 هزار و 500 توماني را براي واردات كالاهاي ضروري و برخي اقلام ديگر (دسته‌اي از تلفن‌هاي همراه البته براي مدت محدود) اختصاص دهد. بدين ترتيب در مقطع ابتدايي تخصيص ارز 28 هزار و 500 توماني در سال 1401 دسته‌اي از تلفن‌هاي همراه نيز شامل اين ارز شدند. در حالي كه تا كنون بانك مركزي مشخص نكرده كه چه ميزان ارز 28500 توماني براي واردات دسته‌اي از تلفن‌هاي همراه تخصيص داده شده، اخيرا رييس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان عنوان كرده كه كالاهاي غير اساسي كه ارز ترجيحي دريافت كرده‌اند، علاوه بر اينكه مشمول قيمت گذاري نبوده‌اند از طرفي توزيع آنها در شبكه رسمي صورت نگرفته است. بنابراين با توجه به اينكه موبايل‌هايي كه با ارز 28500 توماني وارد شدند، عملا تا كنون سرنوشتي نامعلوم داشته‌اند، بايد در گام اول مشخص شود كه چه كساني ارز ترجيحي براي واردات اين كالاها دريافت كرده‌اند و از طرفي چه ميزان ارز براي واردات اين دسته از تلفن‌هاي همراه تخصيص داده شده است. در همين حال، گمرك ايران در بخشنامه‌اي ضمن اشاره به ممنوعيت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاري اپل، اعلام كرد كه در صورت لغو ممنوعيت ورود، سود بازرگاني آن به ميزان ۹۶ درصد تعيين شده است.

ارسال نظر