48 درصد لكوموتيوهاي شبكه ريلي زمينگير است

۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۰۰:۵۷:۵۷
کد خبر: ۳۱۳۴۲۱

بررسي آمار و اطلاعات راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد از ۱۰۱۰ لكوموتيو موجود در كشور ۵۲۷ دستگاه معادل حدود ۵۲ درصد فعال است. به گزارش تسنيم، بررسي آمار حمل‌ونقل ريلي كشور در سال 1402 نشان مي‌دهد تعداد لكوموتيو موجود در كشور 1010 دستگاه بوده است. از اين تعداد 527 دستگاه فعال بوده است.

بررسي آمار و اطلاعات راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد از ۱۰۱۰ لكوموتيو موجود در كشور ۵۲۷ دستگاه معادل حدود ۵۲ درصد فعال است. به گزارش تسنيم، بررسي آمار حمل‌ونقل ريلي كشور در سال 1402 نشان مي‌دهد تعداد لكوموتيو موجود در كشور 1010 دستگاه بوده است. از اين تعداد 527 دستگاه فعال بوده است. به‌عبارت ديگر حدود 48 درصد از لكوموتيوهاي موجود در شبكه ريلي كشور، زمين‌گير شده است. بيشترين تعداد لكوموتيوهاي موجود در كشور مربوط به لكوموتيو GT-26CW با 254 دستگاه است. از اين تعداد 155 دستگاه معادل حدود 61 درصد تا پايان سال 1402 فعال بوده است. تعداد لكوموتيوهاي مدل البرز CND 10 چهار دستگاه بوده كه از اين تعداد يك دستگاه در پايان سال قبل آماده به‌كار بوده است. به گزارش تسنيم، اواخر ماه گذشته مدير عامل راه‌ آهن جمهوري اسلامي ايران از برنامه واگذاري 50 لكوموتيو متوقف از طريق مزايده عمومي خبر داده و گفته بود: به‌دنبال توليد موتور لكوموتيو با استفاده از شركت‌هاي دانش‌بنيان هستيم.

ارسال نظر