وحدت نگاه به ديپلماسي و ميدان در دولت سیزدهم

۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۰۰:۴۵:۴۴
کد خبر: ۳۱۳۴۰۷

سرپرست وزارت خارجه گفت: يكي از موفقيت‌هاي دولت سيزدهم اين بود كه هوشمندانه با تدبير شهيد آيت‌الله رييسي، وحدت نگاه و هماهنگي ميان ميدان و ديپلماسي محقق شد . علي باقري، سرپرست وزارت امور خارجه ايران در جمع خبرنگاران درباره ادامه سياست‌هاي خارجي دولت سيزدهم اظهاركرد: مسيري كه شهيد آيت‌الله رييسي و شهيد اميرعبداللهيان در سياست خارجي كشور دنبال كردند، پس از شهادت ايشان نيز با قوت ادامه پيدا خواهد كرد.

سرپرست وزارت خارجه گفت: يكي از موفقيت‌هاي دولت سيزدهم اين بود كه هوشمندانه با تدبير شهيد آيت‌الله رييسي، وحدت نگاه و هماهنگي ميان ميدان و ديپلماسي محقق شد . علي باقري، سرپرست وزارت امور خارجه ايران در جمع خبرنگاران درباره ادامه سياست‌هاي خارجي دولت سيزدهم اظهاركرد: مسيري كه شهيد آيت‌الله رييسي و شهيد اميرعبداللهيان در سياست خارجي كشور دنبال كردند، پس از شهادت ايشان نيز با قوت ادامه پيدا خواهد كرد.
وي ادامه داد: سياست همسايگي، يكي از سياست‌هاي راهبردي جمهوري اسلامي در وزارت خارجه خواهد بود و براي ايجاد ثبات در منطقه، گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و تعاملات چندجانبه بيش از پيش تلاش خواهد شد. همچنين روابط ايران با كشورهاي اسلامي رو به توسعه است. هرچند هنوز با برخي از كشورها به حد تراز نرسيديم.
باقري در پايان يادآور شد: ميدان و ديپلماسي بدون يكديگر ناموفق خواهند بود. كساني كه قصد جدا كردن اين دو موضوع را دارند، نشان از فهم نادرست آنان از سياست خارجي است و يكي از موفقيت‌هاي دولت سيزدهم اين بود كه هوشمندانه و با تدبير شهيد آيت‌الله رييسي، وحدت نگاه و هماهنگي ميان ميدان و ديپلماسي محقق شد كه در دوسال گذشته مصاديق بارز اين هوشمندي را مشاهده كرديم.

ارسال نظر