تعرفه 96 درصدي واردات آيفون در صورت لغو ممنوعيت

۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۰۱:۳۶:۴۴
کد خبر: ۳۱۳۳۴۴

بر اساس مصوبه هيات وزيران، با توجه به ممنوعيت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاري اپل، در صورت لغو ممنوعيت آن در آينده توسط مراجع ذي صلاح، سود بازرگاني آن ۹۶ درصد پيش بيني خواهد شد.

بر اساس مصوبه هيات وزيران، با توجه به ممنوعيت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاري اپل، در صورت لغو ممنوعيت آن در آينده توسط مراجع ذي صلاح، سود بازرگاني آن ۹۶ درصد پيش بيني خواهد شد. بررسي تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص تعيين اصلاحات تعرفه‌اي (۳۷۲) نشان مي‌دهد كه دو رديف ۲۲۵ و ۲۲۶ مربوط به اصلاح تعرفه‌هاي واردات گوشي‌هاي تلفن همراه است. بر اين مبنا، سود بازرگاني گوشي‌هاي هوشمند باارزش كمتر از ۱۵۰ دلار به ميزان ۶ درصد و باارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار به ميزان ۲۸ درصد تعيين شده است. همچنين در رديف ۲۲۶ نيز آمده است كه يك بند شامل «با توجه به ممنوعيت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاري اپل، در صورت لغو ممنوعيت آن در آينده توسط مراجع ذي صلاح، سود بازرگاني آن به ميزان ۹۶ درصد پيش بيني خواهد شد.» بايد به مندرجات ذيل يادداشت فصل ۸۵ به پيشنهاد وزارت صمت اضافه شود.

ارسال نظر