جزييات ۱۰ كالاي اول رسوبي

۱۴۰۳/۰۳/۰۴ - ۲۳:۰۵:۱۹
کد خبر: ۳۱۳۲۵۱

در فهرست ۱۰ كالاي اول رسوبي به غير از حدود ۳۰۵۹ دستگاه كاميون، اقلامي از جمله ذرت، كنجاله، قطعات خودرو، روغن پالم و ورقهاي ساده فولادي ديده مي‌شوند.

در فهرست ۱۰ كالاي اول رسوبي به غير از حدود ۳۰۵۹ دستگاه كاميون، اقلامي از جمله ذرت، كنجاله، قطعات خودرو، روغن پالم و ورقهاي ساده فولادي ديده مي‌شوند.  به گزارش خبرگزاري تسنيم، برررسي 10 كالاي اول رسوبي به لحاظ ارزش دلاري، نشان مي‌دهد، تنها در مرحله ارزيابي؛ ماندگاري در حيطه وظايف گمركي %1 وزني و 3 سهم ارزشي را به خود تخصيص داده است. اين 10 كالا شامل كاميون، ذرت دامي، دانه روغني، كنجاله سويا، قطعات منفصله خودرو، شكر خام، سولفات پتاسيم، سوپر فسفات، روغن پالم و ورق ساده فولادي مي‌باشند. بيشترين مانده وزني مربوط به كالاهاي اساسي و بيشترين مانده ارزشي پس از كاميون متعلق به كالاهاي اساسي مي‌باشد. بر اين اساس مرحله صندوق و تاخير در پرداخت حقوق ورودي و عوارض متعلقه، 82 درصد وزني و 58 درصد سهم ارزشي ايستايي را به خود تخصيص داده است. در مرحله كارشناسي، عدم ارايه كد ساتا و صدور مجوزهاي ترخيص قانوني به گمرك %17 وزني و 39 درصد سهم ارزشي رسوب كالا را به خود تخصيص داده است. اين گزارش نشان مي‌دهد، هم‌اكنون 360 هزار تن روغن پالم و 400 هزار تن ورق ساده فولادي ترخيص نشده‌اند. لازم به ذكر است، گمرك ايران به منظور تسهيل و تسريع در ترخيص كالاها به صورت مستمر دستورالعمل نحوه اخذ گزارشات در جريان را اواخر مهر ماه سال قبل، ابلاغ و گمركات را موظف به رصد اظهار نامه‌هاي در جريان نموده است. 

ارسال نظر