اعلام «شهريه» مدارس غيردولتي طي چند روز آينده

۱۴۰۳/۰۳/۰۱ - ۰۱:۵۵:۴۱
کد خبر: ۳۱۳۱۳۹
اعلام «شهريه» مدارس غيردولتي طي چند روز آينده

رييس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي وزارت آموزش‌وپرورش با بيان اينكه تعيين كف و سقف «شهريه‌» منوط به بارگذاري مدارك جهت كيفيت سنجي مدارس غيردولتي است گفت: تعيين شهريه‌ها، منوط به حدنصاب رسيدن تعداد مدارس جهت بارگذاري مدارك است؛ اما اگر تعداد ثبت‌نام‌ها به حد نصاب نرسد، فرصتي ۱۰ روزه براي تعيين و اعلام شهريه لازم است؛ اين در حالي است كه شهريه‌ها طي چند روز آينده اعلام مي‌شود.

رييس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي وزارت آموزش‌وپرورش با بيان اينكه تعيين كف و سقف «شهريه‌» منوط به بارگذاري مدارك جهت كيفيت سنجي مدارس غيردولتي است گفت: تعيين شهريه‌ها، منوط به حدنصاب رسيدن تعداد مدارس جهت بارگذاري مدارك است؛ اما اگر تعداد ثبت‌نام‌ها به حد نصاب نرسد، فرصتي ۱۰ روزه براي تعيين و اعلام شهريه لازم است؛ اين در حالي است كه شهريه‌ها طي چند روز آينده اعلام مي‌شود. احمد محمودزاده با بيان اينكه هنوز تعدادي از مدارس امكان ثبت‌نام در سامانه را نداشته و مدارك خود را بارگذاري نكرده‌اند گفت: تعيين شهريه مدارس، منوط به حدنصاب رسيدن تعداد مدارس جهت بارگذاري مدارك در سامانه مشاركت‌هاي آموزش‌وپرورش است. در اين راستا، حدود ۱۵ هزار مدرسه براي تعيين شهريه بايد مدارك خود را بارگذاري كنند. او با بيان اينكه كار بارگذاري مدارك مدارس در حال انجام است افزود: در صورت به حد نصاب رسيدن ۸۰ درصدي مدارس در بارگذاري مدارك، سقف و كف شهريه‌ها براساس كيفيت مدارس ابلاغ و اعلام مي‌شود اما اگر تعداد ثبت‌نام‌ها به حد نصاب نرسد، فرصتي ۱۰ روزه براي اعلام تعيين شهريه لازم است. رييس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش‌وپرورش با بيان اينكه فعلا ميزان دقيق شهريه مدارس اعلام نشده است ادامه داد: برخي مدارس شهريه پايين و برخي شهريه بالا دارند كه بايد مديريت درست بر ميزان مبالغ انجام شود. او با بيان اينكه مدارسي كه خارج از چارچوب تعيين هزينه كنند، توسط تيم بازرسي شناسايي مي‌شوند اظهار كرد: بازرسان به بحث اضافه شهريه دريافتي هر شهر و استان ورود مي‌كنند؛ در حال حاضر به جز يكي ـ دو منطقه تهران، در همه استان‌ها متناسب با قانون، شهريه‌ دريافت شده است.

ارسال نظر