پايتخت نيازمند ۱.۵ ميليون واحد مسكوني

۱۴۰۳/۰۳/۰۱ - ۰۱:۱۴:۲۴
کد خبر: ۳۱۳۱۲۲

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران گفت: در يك دوره ۱۰ ساله بايد حدود ۱.۵ ميليون واحد مسكوني در پايتخت ساخته شود.   به گزارش مهر، مهدي هدايت، مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با اعلام افزايش آمار شهرنشيني از ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به حدود ۸۵ درصد در سال جاري را به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در افزايش نياز مسكن عنوان كرد.

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران گفت: در يك دوره ۱۰ ساله بايد حدود ۱.۵ ميليون واحد مسكوني در پايتخت ساخته شود.   به گزارش مهر، مهدي هدايت، مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با اعلام افزايش آمار شهرنشيني از ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به حدود ۸۵ درصد در سال جاري را به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در افزايش نياز مسكن عنوان كرد. هدايت تصريح كرد: مقايسه مولفه‌هاي ولادت و مهاجرت در شهر تهران نشان از آن دارد كه بيشترين افزايش تعداد جمعيت تهران در بخش ولادت است كه حدود ۷۹ درصد به متولدين و ۲۱ درصد به مهاجرين اختصاص يافته است. هدايت با بيان اينكه در استان تهران بالاترين سهم از مهاجرت با ۳۴.۸ درصد مربوط به پرديس و كمترين سهم را شهر تهران دارد، افزود: در وضعيت مسكن در شهر تهران شاهد اين هستيم كه بيشترين مهاجرت‌ها عموماً سمت اسلامشهر و شهرهاي اقماري تهران بوده و كمترين هم در خود شهر تهران اتفاق مي‌افتد كه حدود ۱.۴۴ است و اين امر نشان مي‌دهد كه نياز مسكن تهران براي خود شهروندان تهران است نه براي مهاجرين كه عموماً مقدارش كم است. به گفته هدايت عدم برنامه‌ريزي مسكن در شهر تهران باعث شده كه از ۱۰ ميليون سفري كه در شهر تهران اتفاق مي‌افتد حدود ۳.۵ ميليون سفر از شهرهاي اقماري باشد و به صورت مازاد اتفاق بيفتد. هدايت در جمع بندي سخنان خود تعداد واحدهاي مسكوني موجود و خالي، ميزان مهاجرت، بعد خانوار، تعداد ازدواج و طلاق، تعداد واحدهاي مسكوني فرسوده و ناپايدار در شهر تهران را به عنوان مولفه‌هاي موثر در موضوع مسكن دانست و تأكيد كرد: معتقديم در شهر تهران در يك دوره ۱۰ ساله بايد حدود ۱.۵ ميليون واحد مسكوني ساخته شود. مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اينكه در افق برنامه ۱۰ ساله ۲ درصد ضريب استهلاك است كه با پيش بيني حدود ۵۰ سال استاندارد، سالانه ۲ درصد نوسازي بايد انجام شود، يادآور شد: حدود ۳۶۵ هزار واحد مسكوني ناپايدار در شهر تهران وجود دارد كه بايد در يك دوره ۱۰ ساله نوسازي شود. وي ادامه داد: تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز زوج‌هاي جوان در ۱۰ سال ۴۳۵ هزار واحد و تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز مهاجرين ۹۳ هزار واحد است و در مجموع حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار واحد نياز مسكن در شهر تهران به ما تكليف شده كه در شهر تهران در يك دوره براي اينكه بتوانيم بافت‌هاي فرسوده را نوسازي كنيم و نياز مسكن را در بعد كم مهاجرين، بعد زياد ازدواج و ولادت و جلوگيري از فرسودگي كلي در تهران تأمين كنيم بايد بتوانيم تعداد مورد نياز مسكن را توليد كنيم. 

ارسال نظر