نظر وزير كشور درباره تقسيم استان سيستان و بلوچستان

۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۰۰:۴۱:۴۶
کد خبر: ۳۱۲۹۲۷

وزير كشور گفت: استان سيستان و بلوچستان استان بزرگي است و شايد اداره استان به اين بزرگي به تقسيمات بيشتري نياز داشته باشد.

وزير كشور گفت: استان سيستان و بلوچستان استان بزرگي است و شايد اداره استان به اين بزرگي به تقسيمات بيشتري نياز داشته باشد. احمد وحيدي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره در دستور كار قرار گرفتن گزارش كميسيون داخلي كشور و شوراها درباره طرح تفكيك استان سيستان و بلوچستان به ۴ استان، اظهار كرد: موضوع قديمي است و در دوره های مختلف  هم مطالبه شده است و الان در وزارت كشور در حال بررسي است و طرحي هم در مجلس است كه اگر مجلس آن را تصويب كند، براساس آن عمل مي‌كنيم. وي گفت: استان سيستان و بلوچستان استان بسيار وسيعي است كه منابع بسيار گسترده دارد و اول تا آخر استان شايد بيشتر از هزار كيلومتر فاصله باشد و اداره استان به اين بزرگي شايد به تقسيمات بيشتر نياز داشته باشد كه بررسي‌هاي كارشناسي در وزارت كشور در حال انجام است و اگر به نتيجه برسيم مراحل بعدي آن در دولت ادامه مي‌يابد و اگر هم مجلس طرحي را تصويب كرد، آن را اجرا مي‌كنيم.

ارسال نظر