تعطيلي روز شنبه و سفره‌هاي مردم

۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۰۰:۳۵:۰۴
کد خبر: ۳۱۲۸۳۵
تعطيلي روز شنبه  و سفره‌هاي مردم

پرونده انتخاب روز شنبه به عنوان دومين روز تعطيلي ايران، همچنان در افكار عمومي ايران باز مانده است و لازم است ابعاد معقول آن همچنان براي عموم شهروندان حلاجي شود. واقع آن است كه قبلا يك تصميمي در مرحله تصويب قرار داشت، نظرات مشورتي لازم از متخصصان اخذ شد تا موضوعي خام به پختگي برسد، بدون شك اين چرخه، چرخه مثبتي است.

علي شريعتي

پرونده انتخاب روز شنبه به عنوان دومين روز تعطيلي ايران، همچنان در افكار عمومي ايران باز مانده است و لازم است ابعاد معقول آن همچنان براي عموم شهروندان حلاجي شود. واقع آن است كه قبلا يك تصميمي در مرحله تصويب قرار داشت، نظرات مشورتي لازم از متخصصان اخذ شد تا موضوعي خام به پختگي برسد، بدون شك اين چرخه، چرخه مثبتي است. به هر حال يكي از وظايف مجلس و دولت استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسي اتاق‌هاي بازرگاني (به عنوان بازوي مشورتي دولت و مجلس و نظام تصميم‌سازي كشور) و به كارگيري اين ديدگاه‌هاي تخصصي در اتخاذ تصميمات است. نهايتا كميسيون اجتماعي مجلس يازدهم، پس از استماع نظرات تخصصي فعالان اقتصادي، اعضاي اتاق و ساير كارشناسان، راي قبلي خود را اصلاح و سپس راهي صحن كرد، نهايتا راي درست با اعلام روز شنبه به عنوان روز دوم تعطيلات گرفته شد. اين روند، يك روند معقول است كه نه فقط در همين مورد خاص، بلكه در ساير بخش‌ها و تصميمات كشور هم بايد مورد توجه قرار گيرد. اين مسير صحيح قانونگذاري است. تا همين امروز هم براي افكار عمومي كشور و فعالان مدني انتخاب روز شنبه فارغ از هر نتيجه نهايي، يك پيروزي است. اينها مزه و حلاوت ميوه دموكراسي است كه اتفاقا بايد در بخش‌هاي سياسي و اجتماعي و... هم تكرار شود. همفكري و هم‌افزايي بخش خصوصي و عموم مردم در هر حوزه‌اي، نتيجه مطلوب خواهد داشت. در اين ميان، بسياري از مراجع عاليقدر تقليد، هم فتوا داده و نظرات فقهي خود را در اين زمينه با شفافيت مطرح كردند. در اين ميان برخي افراد و جريانات كه اتفاقا در بخش غير مرجعيت حضور دارند و از برخي رسانه‌هاي خاص راديكال مساعدت مي‌گيرند برخلاف نظر تخصصي كارشناسان اعلام نظر كرده و با تعطيلي روز شنبه مخالفت كردند. نظرات آنها هم محترم است اما استدلال‌هايي كه مطرح مي‌كنند براي مردم و فعالان اقتصادي چندان ملموس نيست. در اين موضوع خاص معتقدم افرادي بايد اظهارنظر كنند كه به بازار كسب و كار احاطه داشته و درك روشني از آن داشته باشند. به هر حال اتخاذ تصميمي كه به‌طور مستقيم با سفره‌هاي مردم ارتباط دارد و باعث رونق يا ركود در اقتصاد و سفره‌هاي مردم مي‌شود موضوع مهمي است. فردي مي‌تواند درباره تبعات تصميمي اينچنين صحبت كند كه از نزديك با اين حوزه در ارتباط باشد، بنگاه اقتصادي داشته باشد يا كسب و كاري را راه‌اندازي كرده باشد.كار يدي كرده و ارزش افزوده توليدي خلق كرده باشد. اين يك حوزه تخصصي است و افرادي بايد درباره آن اعمال نظر كنند كه در اين حوزه تجربيات مستمري كسب كرده باشند. موافقان تعطيلي روز شنبه كه نمي‌گويند، روز شنبه تعطيل شود بعد همه جمع كنند بروند شمال يا اعمال خلاف عفت عمومي انجام دهند! 

صحبت بر سر اين است كه يك روزي تعطيل شود كه باعث بهبود كسب و كار مردم شود، با دنيا از منظر اقتصادي هماهنگي بيشتري صورت گيرد. رشد اقتصادي بيشتري حاصل شود، گردشگري كشور تكاني بخورد و قدرت خريد مردم در بلندمدت افزايش يابد. به هر حال در شرايط تحريم بايد به فكر راهكارهايي بود كه ارزش افزوده بيشتري به نفع اقتصاد كسب مي‌كند. بايد از افرادي كه اين اندازه نگراني انتخاب شنبه هستند، پرسيد آيا براي پرونده مفاسدي چون فساد چاي دبش، ماجراي باغ هزار ميلياردي ازگل، اختلاس‌ها و...هم واكنش مناسب نشان داده‌اند؟ اين در حالي است كه مقام رهبري درباره اژدهاي هفت سر فساد بارها تذكار داده و از همه خواسته بودند درباره آن حساسيت داشته باشند.آيا تعطيلي شنبه به جاي پنجشنبه مهم‌تر از فساد و اختلاس و زمين‌خواري و ....است. در اين ميان بايد توجه داشت اين تصميم يا هر تصميم معقول ديگري در سفره‌هاي عمومي مردم اثرات عيني و مستقيم دارد.معاونت علمي اتاق بازرگاني، اخيرا گزارش مبسوطي درباره هزينه-فرصت و هزينه زيان اين تصميم منتشر كرده كه به صورت كامل، اثرات اين نوع تصميمات بر اقتصاد كشور و سفره‌هاي مردم در آن منعكس شده است. افرادي كه اهل دانش و تخصص هستند خوب است اين گزارش را بخوانند. اما به‌طور كلي مي‌توان گفت وقتي اقتصاد ايران در شرايط تحريمي قرار دارد و برخي افراد و گروه‌ها از تحريم‌ها كاسبي مي‌كنند، برخي به دنبال وارد كردن اتوبوس‌هاي بي‌كيفيت از چين هستند تا بيلبورد دستاوردسازي بزنند و دشمنان قسم خورده ايران به دنبال ضعيف‌تر كردن كشور هستند، خودمان نبايد فضا را در اختيار بدخواهان و دشمنان قرار دهيم تا برخلاف منافع ملي كشور و مصالح عمومي ايران هرچه مي‌خواهند بردارند و ببرند.اما بايد ببينيم جهان به چه سمت و سويي مي‌رود و چه دستاوردهايي خلق مي‌كند. بعد ما هم بايد تلاش كنيم در راستاي منافع ملي ايران و مردم‌مان گام‌برداريم. اين وظيفه هر ايراني وطن‌دوست و هر انسان خداپرستي است.

ارسال نظر