افزايش ۵۴ درصدي شاخص قيمت توليد خدمات

۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۰۰:۲۶:۱۰
کد خبر: ۳۱۲۸۲۷

طبق اعلام مركز آمار، شاخص كل قيمت توليدكننده بخش‌هاي خدمات در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۹۰۲.۲ كه نسبت به سال قبل از آن ۵۴.۵ درصد افزايش يافته است.

طبق اعلام مركز آمار، شاخص كل قيمت توليدكننده بخش‌هاي خدمات در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۹۰۲.۲ كه نسبت به سال قبل از آن ۵۴.۵ درصد افزايش يافته است.
شاخص قيمت توليدكننده بخش‌هاي خدمات مشتمل بر ۱۳ بخش است كه عبارتند از «آب‌رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه»، «تعمير وسايل نقليه موتوري و موتورسيكلت»، «حمل و نقل و انبارداري»، «فعاليت­‌هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا»، «اطلاعات و ارتباطات»، «فعاليت‌هاي بيمه»، «فعاليت‌هاي املاك و مستغلات» و «فعاليت‌هاي حرفه‌اي، علمي و فني»، «فعاليت‌هاي اداري و خدمات پشتيباني»، «آموزش»، «فعاليت‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددكاري اجتماعي»، «هنر، سرگرمي و تفريح» و «ساير فعاليت­‌هاي خدماتي». گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش‌هاي خدمات بصورت فصلي و سالانه منتشر مي‌شود.
تغييرات شاخص بخش‌هاي خدمات نيز به شرح ذيل است: 
ـ شاخص گــروه «آب‌رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۳۶۰.۸ كه نسبت به سال قبل ۳۲.۴ درصد افزايش يافته است.
ـ شاخص گــروه «تعمير وسايل نقليه موتوري و موتورسيكلت» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۷۵۳.۰ كه نسبت به سال قبل ۶۸.۵ درصد افزايش يافته است.
ـ شاخص گــروه «حمل و نقل و انبارداري» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۹۶۵.۰ كه نسبت به سال قبل ۴۵.۶ درصد افزايش يافته است.
ـ شاخص گــروه «فعاليت­‌هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۳۰۸۵.۷ كه نسبت به سال قبل ۸۶.۵ درصد افزايش يافته است.
ـ شاخص گــروه « اطلاعات و ارتباطات» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۳۶۲.۸ كه نسبت به سال قبل ۱۷.۹ درصد افزايش يافته است.
ـ شاخص گــروه «فعاليت‌هاي بيمه» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۴۰۵.۶ كه نسبت به سال قبل ۳۱.۳ درصد افزايش يافته است.
ـ شاخص گــروه «فعاليت­‌هاي املاك و مستغلات» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۴۲۷.۱ كه نسبت به سال قبل ۴۳.۸ درصد افزايش يافته است.
ـ شاخص گــروه «فعاليت­‌هاي حرفه‌اي، علمي و فني» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۵۵۹.۰ كه نسبت به سال قبل ۴۰.۳ درصد افزايش يافته است.
ـ شاخص گــروه «فعاليت­‌هاي اداري و خدمات پشتيباني» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۳۷۸.۳ كه نسبت به سال قبل ۴۷.۸ درصد افزايش يافته است.
ـ شاخص گــروه «آموزش» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۶۹۲.۵ كه نسبت به سال قبل ۵۲.۸ درصد افزايش يافته است.
ـ شاخص گــروه «فعاليت­‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددكاري اجتماعي» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۳۱۳.۸ كه نسبت به سال قبل ۵۹.۵ درصد افزايش يافته است.
ـ شاخص گــروه «هنر، سرگرمي و تفريح» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۰۶۴.۳ كه نسبت به سال قبل ۶۵.۲ درصد افزايش يافته است.
ـ شاخص گــروه «ساير فعاليت­‌هاي خدماتي» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۲۴۷.۵ كه نسبت به سال قبل ۶۲.۴ درصد افزايش يافته است.
بيشترين متقاضيان بيمه در كدام بخش‌ها هستند؟
آمار اوليه از عملكرد ماهانه صنعت بيمه در فروردين ماه ۱۴۰۳ حاكي از صدور ۴.۴ ميليون فقره بيمه نامه در اين ماه است كه بيمه درمان، شخص ثالث و مازاد، عمر و بدنه اتومبيل در صدر حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي قرار دارند.
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران اخيرا آمار يك ماهه اول صنعت بيمه در سال ۱۴۰۳ را منتشر كرده كه بر اساس آن بيمه درمان، شخص ثالث و مازاد، عمر و بدنه اتومبيل در صدر حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي قرار دارند.
در اين مدت، بيش از ۴.۴ ميليون بيمه نامه صادر و ۴.۵ ميليون فقره خسارت پرداخت شده و به ترتيب ۳.۲ و ۲.۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته آن داشته است.
در فروردين ماه سال جاري حجم حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي به ترتيب ۱۹ و ۸.۹ همت (هزار ميليارد تومان) است كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتيب ۳۶.۸ و ۳۶.۷ درصد رشد را تجربه كرده است.
حق بيمه توليدي در چهار رشته‌ بيمه درمان ۳۲.۴ درصد، شخص ثالث و مازاد ۲۸ درصد، بدنه اتومبيل ۷.۲ درصد و حوادث راننده ۴.۴ درصد از سهم كل و در مجموع ۷۲ درصد از سهم كل حق بيمه توليدي در اين ماه بوده است.
رشد حق بيمه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در اين چهار رشته بيمه به ترتيب معادل ۵۳.۹، ۳۷.۵، ۳۹.۸، ۳۷.۶ درصد است كه موجب رشد ۳۶.۸ درصدي حق بيمه توليدي بازار در اين مدت شده است.
رشد ۳۶.۷ درصدي خسارت پرداختي در فروردين ماه، بيشتر ناشي از عملكرد رشته‌هاي آتش‌سوزي و بدنه اتومبيل با سهم ۷.۳ و ۱۱ درصدي در بازار بيمه و رشد بالاي خسارت پرداختي در آنها در بيمه آتش سوزي معادل ۶۸۵.۹ درصد و در بيمه بدنه اتومبيل معادل ۴۳.۶ درصد است.

ارسال نظر