صدرنشيني اصناف در تبديل مجوزها

۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۰۱:۵۴:۲۰
کد خبر: ۳۱۲۶۶۹

تعداد مجوزهاي كاغذي كه تا روز 24 ارديبهشت به شناسه يكتا تبديل شده است به 742 هزار و 277 مجوز رسيد كه از اين تعداد سهم اصناف 704 هزار و 723 مجوز است. به گزارش خبرنگار تعادل، اصناف، سازمان ملي استاندارد، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام پزشكي چهار دستگاهي هستند كه تا روز مورد گزارش در صدر جدول تبديل قرار گرفته‌اند.

تعداد مجوزهاي كاغذي كه تا روز 24 ارديبهشت به شناسه يكتا تبديل شده است به 742 هزار و 277 مجوز رسيد كه از اين تعداد سهم اصناف 704 هزار و 723 مجوز است.
به گزارش خبرنگار تعادل، اصناف، سازمان ملي استاندارد، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام پزشكي چهار دستگاهي هستند كه تا روز مورد گزارش در صدر جدول تبديل قرار گرفته‌اند.اصناف با تبديل 29.1 درصد، سازمان ملي استاندارد با تبديل 28.4 درصد، وزارت ورزش و جوانان با تبديل 9.6 درصد و سازمان نظام پزشكي با تبديل 6.8 درصد از كل مجوزهاي كاغذي خود را به شناسه يكتا در صدر جدول قرار دارند.
بررسي آمارهاي تبديل كليه مجوزها نشان مي‌دهد كه استان‌هاي چهارمحال و بختياري، گيلان، لرستان و همدان در صدر جدول تبديل مجوزهاي كاغذي به شناسه يكتا قرار دارند. در اين استان‌ها به ترتيب 16.9 درصد، 16 درصد، 15.7 درصد و 13.6درصد از مجوزهاي كاغذي به شناسه يكتا تبديل شده است.
اما در مقايسه استان‌ها در تبديل مجوزهاي صنفي كاغذي به شناسه يكتا همچنان رتبه نخست متعلق به لرستان است.در اين استان 47.7 درصد از مجوزهاي كاغذي به شناسه يكتا تبديل شده است. استان‌هاي همدان، چهارمحال و بختياري و گيلان در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.در هر يك از اين استان‌ها به ترتيب 37.7 درصد، 37.5 درصد، 36.1 درصد از مجوزهاي صنفي كاغذي به شناسه يكتا تبديل شده است.
از 25 ارديبهشت سال 1403 مجوزهاي كاغذي بي اعتبار هستند و سامانه‌هاي دولتي و بانكي به فعالان اقتصادي فاقد مجوز الكترونيكي (شناسه يكتا) خدمت نمي‌دهند. آن دسته از فعالان اقتصادي كه هنوز شناسه يكتا ندارند يعني نام‌شان در qr.mojavez.ir نيست مي‌توانند با گوشي همراه خود و ورود فقط ۳ كد (شماره سريال كارت ملي، شناسه/كد صنفي و كد پستي محل كسب) در درگاه ملي مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، رايگان و غيرحضوري مجوز الكترونيكي (شناسه يكتا) دريافت كنند.    

ارسال نظر