وضعيت بارش و دماي هواي كشور تا اواخر خرداد

۱۴۰۳/۰۲/۱۹ - ۰۱:۳۰:۰۸
کد خبر: ۳۱۲۰۷۴
وضعيت بارش و دماي هواي كشور تا اواخر خرداد

بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو كشور، بارش در نيمه شمالي كشور تا پايان ارديبهشت بيش از نرمال و در ساير مناطق كمتر از نرمال است. پس از آن تا اواخر خرداد براي مركز، شرق، جنوب و جنوب غرب كمتر از نرمال برآورد مي‌شود.

بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو كشور، بارش در نيمه شمالي كشور تا پايان ارديبهشت بيش از نرمال و در ساير مناطق كمتر از نرمال است. پس از آن تا اواخر خرداد براي مركز، شرق، جنوب و جنوب غرب كمتر از نرمال برآورد مي‌شود. دماي هوا نيز از ۱۷ ارديبهشت ماه تا ۲۷ خرداد ماه طي هفته‌ اول كمتر از نرمال است. در هفته دوم تنها در نوار غربي كشور كمتر از نرمال و در ساير مناطق بيش از نرمال است. تا پايان خرداد در سطح كشور بيش از نرمال خواهد بود. همچنين بر اساس نقشه‌هاي پيش‌بيني هفتگي بارش كشور بر مبناي نقشه‌هاي احتمالاتي از ۱۷ ارديبهشت ماه تا ۲۷ خرداد ماه سال، بارش طي هفته اول (۱۷ تا ۲۳ ارديبهشت) در استان‌هاي همسايه كوه‌هاي البرز، زاگرس و شمال ‌غرب بيش از نرمال و در ساير مناطق كمتر از نرمال است. هسته‌هاي بيشينه بارش انباشته به مقدار ۲۰ تا ۶۰ ميليمتر روي شمال ‌غرب، زاگرس شمالي، نيمه غربي البرز و به مقدار كمتر در شمال ‌شرق كشور قرار دارند.
طي هفته دوم بارش‌ در نيمه شمالي كشور در محدوده نرمال تا بيش از آن و براي ساير مناطق كمتر از نرمال پيش ‌بيني شده است. بارش كشور در هفته‌هاي سوم و چهارم در محدوده نرمال خواهد بود. در هفته‌هاي پنجم و ششم در شمال ‌غرب، نيمه غربي خزر و مناطقي از جنوب ‌شرق كشور بارش رخ مي‌دهد اما ميانگين بارش كشور كمتر از نرمال برآورد مي‌شود. بر اساس جديدترين نقشه‌هاي پيش بيني هفتگي دماي هواي كشور بر مبناي نقشه‌هاي احتمالاتي ميانگين دماي هواي هفته اول (۱۷ تا ۲۳ ارديبهشت) در سواحل خزر و درياي عمان نرمال و در ساير مناطق بين ۱ تا ۴ درجه سلسيوس كمتر از نرمال خواهد بود و بيشترين كاهش (۳ تا ۴ درجه) براي استان‌هاي واقع در شمال خليج فارس، نوار غرب و شرق كشور پيش‌بيني شده است.

ارسال نظر