اصناف سريعتر به شناسه يكتا ملحق شوند

۱۴۰۳/۰۲/۱۹ - ۰۱:۲۴:۱۱
کد خبر: ۳۱۲۰۶۹

در روزهاي پاياني سال كليد واژه شناسه يكتا مدام در ميان اهالي اصناف دهان به دهان مي‌چرخيد. هنوز برخي از فعالان صنفي از كاركرد شفاف اين شناسه يكتا آگاهي چنداني ندارند به همين علت از اجراي اين طرح دولتي مي‌ترسند.

در روزهاي پاياني سال كليد واژه شناسه يكتا مدام در ميان اهالي اصناف دهان به دهان مي‌چرخيد. هنوز برخي از فعالان صنفي از كاركرد شفاف اين شناسه يكتا آگاهي چنداني ندارند به همين علت از اجراي اين طرح دولتي مي‌ترسند. مجوزها و پروانه‌هاي كسب‌وكار از ارديبهشت امسال الكترونيكي شده و مجوزهاي كاغذي ديگر اعتبار ندارند اين در حالي است كه اصناف جواز كسب كاغذي را اعتباري براي خود و واحد صنفي دانسته و ميلي به چسباندن باركد در كنجي از واحد صنفي را ندارند. آنچه دولت مي‌گويد شناسه يكتاي مجوزها به سازمان مالياتي متصل است و در آينده نزديك به حساب‌هاي تجاري بانك‌ها هم متصل مي‌شود و هر صاحب كسب و كاري كه شناسه يكتا نداشته باشد، هم با مشكل مالياتي روبرو و هم در مبادلات بانكي دچار محدوديت مي‌شود. بنابراين گزارش سال گذشته دولت از الكترونيكي شدن جواز كسب خبر داد. هدف از اجراي اين طرح شناسايي فعالان اقتصادي شناسنامه‌دار و حذف بنگاه‌هاي زيرزميني است. دولت مي‌گويد برخي فعالان اقتصادي از آنجايي كه اقدام به قاچاق و فعاليت‌هاي زير زميني و جعل مجوز داشتند، حالا نوبت آن رسيده كه اين نوع فعاليت‌هاي غيررسمي را ساماندهي كند. از اين‌رو دولت به تازگي از طرح حذف مجوز‌هاي كاغذي رونمايي كرده و تاكيد دارد كه تمامي فعالان اقتصادي، اقدام به دريافت شناسه يكتا كنند كه نحوه و مراحل و شرايط و مدارك ويژه‌اي دارد.  محمدرضا فرجي تهراني، 
نايب رييس اتاق اصناف تهران خطاب به كسبه صنفي مي‌گويد: به صلاح كسبه است كه براي جلوگيري از چالش‌هاي احتمالي هر چه زودتر به دريافت شناسه يكتا اقدام كنند. محمدرضا فرجي تهراني، نايب رييس اتاق اصناف تهران در رابطه با تبديل مجوزهاي كاغذي به الكترونيكي و نگراني برخي از كسبه مبني بر افزايش ماليات گفت: با اينكه هميشه با سامانه‌ها مخالف بوده و آنها را تنها سنگ‌اندازي در مسير فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌دانم، عملكرد شناسه يكتا را براي بهبود فعاليت افرادي كه كسب‌وكار قانوني دارند، تاييد مي‌كنم. افرادي كه نگراني بابت افزايش ماليات واحد صنفي خود را دارند در جريان باشند كه با دريافت جواز كسب به صورت خودكار پرونده مالياتي تشكيل خواهد شد و نبايد اين موضوع را به اخذ ماليات بيشتر ربط داد. البته به هيچ‌وجه شناسه يكتا جايگزين جواز كسب‌هاي كاغذي نخواهد شد و تنها بخشي از آنها جمع‌آوري خواهد شد. وي ادامه داد: افرادي كه در چارچوب قانون كار مي‌كنند و جواز كسب دارند با توجه به اينكه خواسته و ناخواسته بايد ماليات بپردازند و در  يك سال اخير ماليات از طريق حساب بانكي فرد صنفي محاسبه مي‌شود هر چه زودتر به دريافت شناسه يكتا اقدام كنند. چرا كه با ادامه اين روند و عموميت پيدا كردن شناسه يكتا، حساب‌هاي تجاري و دستگاه‌هاي پوز افرادي كه فاقد اين شناسه هستند از كار مي‌افتد. در نتيجه به صلاح كسبه است كه براي جلوگيري از چالش‌هاي احتمالي هر چه زودتر به دريافت شناسه اقدام كنند. فرجي تهراني با انتقاد از عملكرد رييس مركز بهبود محيط كسب و كار گفت: در گذشته ايشان برخورد خوبي با اصناف نداشتند كه همين موضوع گله‌مندي مسوولان اتحاديه‌هاي مختلف را به همراه داشت اما متاسفانه رييس مركز بهبود محيط كسب‌وكار همچنان به برخي از تفكرات اشتباه خود اصرار دارد. جواز كسب براي هر واحد صنفي جنبه اعتباري دارد چرا كه امضاي رييس اتحاديه به معناي تاييد فرد است و صدور پروانه به اين شكل مي‌تواند اعتبار پروانه‌ها را زير سوال ببرد. در زمان ايشان بروز اتفاقات مختلف از اعتبار جواز كسب تا توهين به افراد منتخب صنف‌ها و اعطاي جواز كسب به دستفروشان همه و همه به منزله از بين بردن اعتبار اتحاديه‌ها و به مراتب اصناف است. وي با انتقاد از اعطاي جواز كسب به دستفروشان اظهاركرد: آقاي سياح قرار است به دستفروش‌هاي كنار خيابان جواز كسب بدهد، در نتيجه اين اتفاق فرد بازاري كه سرقفلي مغازه آن ۵ ميليارد تومان است بايد از فردي كه در محل عبور است فروش كمتري داشته و ماليات بيشتري بپردازد.

ارسال نظر