ميدان جي مسدود خواهد شد

۱۴۰۳/۰۲/۱۳ - ۰۱:۳۳:۴۱
کد خبر: ۳۱۱۶۵۵

معاون فني- عمراني شهرداري تهران با اشاره به ادامه شاخه غربي پروژه يادگار امام گفت: براي اجراي اين پروژه در صورت موافقت شوراي تامين استان «ميدان جي» براي اجراي پروژه انسداد خواهد شد.

معاون فني- عمراني شهرداري تهران با اشاره به ادامه شاخه غربي پروژه يادگار امام گفت: براي اجراي اين پروژه در صورت موافقت شوراي تامين استان «ميدان جي» براي اجراي پروژه انسداد خواهد شد. به گزارش تسنيم، هادي حق‌بين؛ معاون فني عمراني شهرداري تهران در جريان دويست و سي و دومين جلسه شوراي شهر تهران در گزارشي به وضعيت شاخه غربي پروژه يادگار امام اشاره و اظهار كرد: اجراي اين طرح اثر بسياري را بر مناطق جنوبي و جنوب غربي پايتخت خواهد داشت. وي افزود: اين پروژه در بخش پادگان جي و اراضي مربوط به آموزش و پرورش رفع معارض شده و در اختيار شهرداري قرار گرفته و توافقات نهايي با وزارت دفاع و ارتش انجام شده و در حال حاضر 70 درصد اراضي در اختيار شهرداري تهران قرار گرفته است.

ارسال نظر