خود تحريمي پنجشنبه‌ها

۱۴۰۳/۰۲/۱۰ - ۰۰:۴۶:۴۴
کد خبر: ۳۱۱۳۶۸
خود تحريمي پنجشنبه‌ها

با تصميم‌گيري براي افزايش تعطيلات كشور و تعطيلي روزهاي پنجشنبه و جمعه، از يك‌سو محيط كسب‌وكار و از سويي ديگر روند تجارت بين‌الملل كشور تحت تأثير قرار مي‌گيرد.

رحيم مرتضايي

با تصميم‌گيري براي افزايش تعطيلات كشور و تعطيلي روزهاي پنجشنبه و جمعه، از يك‌سو محيط كسب‌وكار و از سويي ديگر روند تجارت بين‌الملل كشور تحت تأثير قرار مي‌گيرد. اگر پنجشنبه و جمعه به عنوان تعطيلات آخر هفته ايران انتخاب شود سبب افزايش فاصله ارتباط كشور با دنيا تا 4 روز مي‌شود. اين تصميم‌گيري تبعات فراواني براي اقتصاد كشور به دنبال داشته و حتي، ممكن است منجر به مهاجرت برخي شركت‌ها به كشورهاي همسايه، جهت برقراري ارتباط با دنيا شود. در كدام كشورها روزهاي پنجشنبه تعطيل است؟ حتي كشورهاي همسايه هم تعطيلات خود را ساماندهي كرده و هماهنگي بيشتري با نظام مالي و اداري جهان پيدا كرده‌اند كه در روند فعاليت‌هاي تجاري آنها موثر بوده است. بخش خصوصي و فعالان در حوزه صادرات، واردات، گردشگري و مخصوصا كساني كه در حوزه لجستيك و كشتيراني فعاليت مي‌كنند و ارتباط زيادي با خارج از كشور دارند يكي از مشكلات‌شان، وقفه‌اي است كه بين تعطيلات جهانی (شنبه و يكشنبه) با پنجشنبه و جمعه مي‌افتد. حتي حال حاضر هم برخي از شركت‌ها جمعه‌ها به‌صورت نيمه‌وقت كار مي‌كنند اما شنبه‌ها تعطيل كامل هستند. با تعطيلي پنجشنبه و جمعه در ايران، احتمالاً بسياري از شركت‌ها مخصوصاً لجستيكي مجبور به تعطيلي شنبه و يكشنبه و كار در روزهاي پنجشنبه و جمعه شوند. البته ارتباط بخش خصوصي داخلي با بخش خصوصي خارج از كشور يك طرف قضيه است و طرف ديگر نياز اين شركت‌ها به يكسري زيرساخت‌ها مانند گمرك، وزارتخانه‌ها، آزمايشگاه‌ها و... است كه با تعطيلي روزهاي پنجشنبه در اين ادارات و تعطيلي روزهاي شنبه و يكشنبه شركت‌ها، بخش خصوصي با تعطيلات 4 روزه مواجه مي‌شود و اين اتفاق هزينه وحشتناكي را بر دوش اقتصاد كشور خواهد گذاشت. مخالفت با تعطيلي روزهاي شنبه و تأكيد بر تعطيلي پنجشنبه‌ها به معناي كاهش روزهاي تعامل با تجارت جهان و همچنين پايين‌ كشيدن كركره تعاملات اقتصادي ايران است. طبق برآوردهاي كارشناسي، آسيب قطع ارتباط 4 روزه با دنيا بيش از 22 ميليارد دلار خواهد بود. در شرايطي كه تحريم‌هاي زيادي عليه كشور اعمال مي‌شود و بايد از هر فرصتي به‌منظور رشد و توسعه اقتصادي و افزايش مبادلات تجاري و ارزآور و... بهره ببريم تعطيلي روزهاي پنجشنبه امري بازدارنده و اختلال‌زا در روند توليد و تجارت است. علاوه بر اين قطعاً هر اقدامي در اين زمينه بايد با برنامه‌ريزي‌هايي براي حوزه مربوطه همراه باشد، چراكه افزايش بهره‌وري يكي از اهدافي به شمار مي‌آيد كه بايد براي افزايش روزهاي تعطيل يا جابه‌جايي يا عدم جابه‌جايي روزهاي تعطيل هم مدنظر قرارداد تا بتوانيم اصل بهره‌وري بهينه در همه امور را به مرحله عمل برسانيم.

ارسال نظر