نخستين برات الكترونيكي تامين مالي زنجيره تامين توسط شبكه بانكي صادر شد

۱۴۰۳/۰۲/۰۸ - ۰۰:۳۸:۲۲
کد خبر: ۳۱۱۱۹۶

بانك مركزي در ادامه برنامه‌هاي خود جهت توسعه ابزارهاي تامين مالي زنجيره‌اي و با هدف تسهيل تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي نسبت به طراحي و عملياتي سازي «برات الكترونيكي تامين مالي زنجيره تامين» از طريق بانك‌هاي صادرات و تجارت اقدام كرد.

بانك مركزي در ادامه برنامه‌هاي خود جهت توسعه ابزارهاي تامين مالي زنجيره‌اي و با هدف تسهيل تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي نسبت به طراحي و عملياتي سازي «برات الكترونيكي تامين مالي زنجيره تامين» از طريق بانك‌هاي صادرات و تجارت اقدام كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، به منظور گسترش تامين مالي زنجيره توليد و اجرايي‌سازي شيوه‌نامه اجرايي استفاده از برات الكترونيكي (كه طي بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است) با تلاش‌هاي صورت گرفته و فراهم‌سازي الزامات سامانه‌اي و فناورانه و با همكاري بانك‌هاي صادرات ايران، تجارت و ملي ايران و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي بهره‌برداري تجاري از اين ابزار در تاريخ سوم ارديبهشت ماه سال جاري عملياتي شد و اولين برات الكترونيكي توسط دو بانك صادرات ايران و تجارت صادر شد. 
در چارچوب اين ابزار اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند به منظور تامين سرمايه در گردش مورد نياز فعاليت اقتصادي خود اقدام نمايند. لازم به ذكر است برات الكترونيكي سندي غير كاغذي است كه با درخواست برات‌دهنده (براتكش) يعني خريدار در وجه يا به حواله كرد دارنده برات يعني فروشنده و بر اساس اعتبار خريدار صادر مي‌شود. سررسيد اين ابزار يك تا دوازده ماهه است و بانك عامل به عنوان ركن براتگير، بازپرداخت مبلغ در سررسيد را تقبل
 مي‌كند.

ارسال نظر