آخرين وضعيت ۱۰۰ بيمارستان‌ داراي اخطار ايمني در كشور

۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۰۱:۵۶:۰۲
کد خبر: ۳۱۰۷۱۳
آخرين وضعيت ۱۰۰ بيمارستان‌ داراي اخطار ايمني در كشور

معاون درمان وزارت بهداشت آخرين وضعيت ۱۰۰ بيمارستان داراي اخطار ايمني را تشريح كرد. دكتر سعيد كريمي درباره اظهارات يكي از معاونان سازمان مديريت بحران شهر تهران مبني بر صدور شناسنامه ايمني براي بيمارستان‌ها، گفت: موضوع صدور شناسنامه توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران مطرح شده كه در ارتباط با جزئيات اين شناسنامه مي‌بايست از سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران سوال پرسيد؛ چرا كه وزارت بهداشت نسبت به صدور شناسنامه اقدام نمي‌كند.

معاون درمان وزارت بهداشت آخرين وضعيت ۱۰۰ بيمارستان داراي اخطار ايمني را تشريح كرد. دكتر سعيد كريمي درباره اظهارات يكي از معاونان سازمان مديريت بحران شهر تهران مبني بر صدور شناسنامه ايمني براي بيمارستان‌ها، گفت: موضوع صدور شناسنامه توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران مطرح شده كه در ارتباط با جزئيات اين شناسنامه مي‌بايست از سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران سوال پرسيد؛ چرا كه وزارت بهداشت نسبت به صدور شناسنامه اقدام نمي‌كند. شناسنامه تعريف و مشخصاتي دارد كه مي‌بايست درباره جزئيات آن پرسش‌هايي مطرح كرد. او با بيان اينكه بيمارستان‌ها از منظر ايمني مورد بررسي قرار گرفته‌اند، خاطرنشان كرد: بيمارستان‌ها از منظر ايمني به ۴ گروه «A »، «B »، «C » و «D» تقسيم شده‌اند. گروه «D»، شامل بيمارستان‌هايي مي‌شود كه از منظر ايمني وضعيت خوبي ندارند. به‌طور مثال، بيمارستان لولاگر تغيير وضعيت داده و به درمانگاه تبديل شده؛ همچنين يك بلوك از بيمارستان حضرت رسول در حال بازسازي است. بيمارستان‌هايي كه از منظر ايمني از وضعيت خوبي برخوردار نبودند، در حال اصلاح يا تخريب و جايگزيني با يك ساختمان جديد هستند. معاون درمان وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه به دليل برقراري ارايه خدمات، بيمارستان‌ها را نمي‌توان به يك‌باره تعطيل كرد، افزود: بر همين اساس گزينه جايگزين يك بيمارستان بايد تعيين شود و بيماران بيمارستان مربوطه به بيمارستان جايگزين منتقل شوند. علاوه بر بيماران، اين مراكز داراي نيروي انساني هستند و هر نيروي انساني داراي معيشت است و اين موضوع نيز بايد در كانون توجه قرار داشته باشد. كريمي با بيان اينكه بيمارستان‌هاي «لولاگر» و «حضرت رسول» اصلاح شده‌اند، افزود: مابقي بيمارستان‌هايي كه وضعيت مشابه اين دو بيمارستان را دارند نيز بايد اصلاح شوند. 

ارسال نظر