باز کردن یکباره دامنه نوسان اقدام مناسبی خواهد بود؟

۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۰۰:۵۹:۴۲
کد خبر: ۳۱۰۵۱۷

محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه گفت: تغییرات سه روز دامنه نوسان و رسیدن آن به محدوده مثبت و منفی يك‌درصد اقدام مناسب و به موقع سازمان بورس بود که به دلیل حاکم بودن ریسک‌های سیستماتیک نظامی و هیجانات دارای بار منفی اعمال کرد.

خبرنگاران جوان| محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه گفت: تغییرات سه روز دامنه نوسان و رسیدن آن به محدوده مثبت و منفی يك‌درصد اقدام مناسب و به موقع سازمان بورس بود که به دلیل حاکم بودن ریسک‌های سیستماتیک نظامی و هیجانات دارای بار منفی اعمال کرد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: امروز آخرین روز از این مدت زمان سه روزه است و حالا باید دید سازمان بورس در رابطه با بازگشت دامنه نوسان به شرایط اولیه خود چه تصمیمی خواهد گرفت؟ اما باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به شرایط و روند منفی امروز بازار به نظر می‌رسد که تصمیم برای باز کردن دامنه نوسان کمی عجولانه باشد و بهتر است همچنان تا ثبات شرایط دامنه نوسان همین گونه باقی بماند و بعد از آن هم به یکباره به شرایط اولیه بازنگردد. خبری زاد گفت: البته که دامنه نوسان بحث نقدینگی شوندگی را تحت تاثیر قرار داده و شاهد صف فروش هستیم که مطلوب است در این شرایط سازمان بورس به واسطه تعامل با سهامداران عمده و موثر از آنها بخواهد که آنها در این شرایط از سهام خود حمایت بیشتری داشته باشند که این البته به معنی زدن رنج‌های مثبت خاص نیست.

ارسال نظر