۴۰ درصد مخازن سدهاي كشور خالي است

۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۰۱:۴۳:۲۸
کد خبر: ۳۱۰۳۱۲

بر اساس آخرين آمار از وضعيت بارش‌ها در كشور، در استان‌هاي ايلام، گلستان، همدان، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي ميزان بارش‌ها نسبت به سال گذشته افزايشي بود. به‌گزارش ايسنا، بر اساس آمار اعلام شده از ابتداي سال آبي تا ۲۵ فروردين‌ماه ارتفاع كل ريزش‌هاي جوي كشور معادل ۱۷۰.۲ ميليمتر است.

بر اساس آخرين آمار از وضعيت بارش‌ها در كشور، در استان‌هاي ايلام، گلستان، همدان، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي ميزان بارش‌ها نسبت به سال گذشته افزايشي بود. به‌گزارش ايسنا، بر اساس آمار اعلام شده از ابتداي سال آبي تا ۲۵ فروردين‌ماه ارتفاع كل ريزش‌هاي جوي كشور معادل ۱۷۰.۲ ميليمتر است. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت (۲۰۳.۱ ميليمتر) ۱۶ درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته (۱۷۸.۱ ميليمتر) ۴ درصد كاهش را نشان مي‌دهد. در اين بين استان ايلام با ثبت ۴۲۸. ۹ ميليمتر، استان گلستان ۳۷۵.۶ ميليمتر، استان همدان ۳۱۴.۱ ميليمتر، استان آذربايجان شرقي و استان آذربايجان غربي به ترتيب با ۲۲۰.۶ و ۳۲۱.۲ ميليمتر نسبت به سال قبل افزايش بارش داشته‌اند. همچنين بر اساس اين آمار ميزان ورودي مخازن كل كشور معادل ۲۲.۸۹ ميليارد متر مكعب بوده كه در قياس با سال گذشته كه عددي معادل ۲۵.۵۷ ميليارد مترمكعب بوده ۱۰ درصد كاهش داشته است. همچنين ميزان كل خروجي سدهاي كشور نيز نسبت به سال قبل تفاوتي نداشته است. حجم آب موجود مخازن اكنون ۳۰.۰۸ ميليارد متر مكعب ثبت شده كه اين عدد نسبت به سال قبل كه عددي معادل ۳۰.۵ ميليارد متر مكعب بوده نيز تفاوت چنداني نداشته و همچنين حجم پرشدگي سدهاي كشور نيز تا اين تاريخ ۶۰ درصد ثبت شده است.
وضعيت برخي از سدهاي مهم كشور بيانگر اين است كه سد ارس آذربايجان شرقي، سد شهيد قنبري استان آذربايجان غربي، سد كوثر كهگيلويه و بويراحمد، سد رودبار استان لرستان، سد ايلام و سد قشلاق استان كردستان ۱۰۰ درصد پر هستند، همچنين ۸ سد دوستي و طرق استان خراسان رضوي، سد پانزده خرداد حوضه قمرود، سد نهرين خراسان جنوبي، سد رودبال داراب استان فارس، چاه نيمه‌هاي استان سيستان و بلوچستان، سد تنگوييه سيرجان استان كرمان و سد ساوه استان مركزي كمتر از ۲۰ درصد آب دارند.

ارسال نظر