برداشت 12 همت از صندوق ملي براي طرح‌هاي مسكن

۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۰۰:۱۹:۵۶
کد خبر: ۳۱۰۲۳۵

رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن از هزينه‌كرد صندوق ملي مسكن به مبلغ نزديك به ۱۲ هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي مسكن در سال گذشته خبر داد.

رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن از هزينه‌كرد صندوق ملي مسكن به مبلغ نزديك به ۱۲ هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي مسكن در سال گذشته خبر داد. به گزارش ايرنا، محمدرضا مهديار اسماعيلي با اعلام اينكه در سال گذشته حدود ۱۲ هزار ميلياردتومان براي اجراي طرح‌هاي مسكن اعم از نهضت ملي مسكن، تكميل واحدهاي باقي مانده مسكن مهر و تكميل زيرساخت‌ها و خدمات روبنايي هزينه شد، گفت: در سال جديد در تلاش هستيم تا از طريق جلب مشاركت مردمي از طريق جذب منابع خرد، پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن را پيش ببريم به‌طوري كه هم پروژه‌ها پيش برود و هم سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در اين بخش ترغيب شوند رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن افزود: با تاكيد وزير راه و شهرسازي، در ماه‌هاي آينده سامانه تامين منابع مالي نهضت ملي مسكن با مشاركت مردم و به كارگزاري بانك مسكن از سوي صندوق ملي مسكن راه‌اندازي و رونمايي خواهد شد. در اين سامانه فروش واحدهاي نهضت ملي مسكن براي جذب منابع عمومي مردم انجام مي‌شود. مهدياراسماعيلي ادامه داد: در تلاش هستيم تا با تامين منابع بانكي و منابع دولتي و مشاركت مردم، منابع خرد را از طريق بازار سرمايه و ساير موارد به بخش مسكن و ساخت واحدهاي نهضت ملي مسكن هدايت كنيم. وي درباره منابع صندوق ملي مسكن نيز توضيح داد: در حال حاضر در انتظار پرداخت ۲ فقره و هر فقره پنج هزار ميليارد تومان از سوي سازمان برنامه و بودجه هستيم. رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن ابراز اميدواري كرد: سازمان برنامه و بودجه به تعهد خود براي پرداخت منابع صندوق ملي مسكن براي پيشبرد قانون جهش توليد مسكن و طرح نهضت ملي عمل كند.

ارسال نظر