مديرعامل شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران:

1.8 ميليون نفر در نوروز هوايي سفر كردند

۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۰۰:۲۹:۳۰
کد خبر: ۳۰۹۶۰۰

مديرعامل شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران ضمن اعلام رشد ۲ درصدي نشست و برخاست‌ پروازها، از عبور تعداد مسافران هوايي از يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر خبر داد.

مديرعامل شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران ضمن اعلام رشد ۲ درصدي نشست و برخاست‌ پروازها، از عبور تعداد مسافران هوايي از يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر خبر داد. رضا نخجواني با اشاره به رشد 2 درصدي نشست و برخاست پروازها در فرودگاه‌هاي تحت مالكيت اين شركت از ۲۴ اسفند سال گذشته تا ۱۳ فروردين‌ماه، از انجام ۱۶ هزار و ۲۲ پرواز طي اين مدت خبر داد و گفت: طبق اطلاعات دريافت شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي، از آغاز عمليات نوروزي ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۳ فروردين، يك ميليون و ۸۵۵ هزار مسافر از فرودگاه‌هاي تحت مالكيت اين شركت اعزام و پذيرش ‌شده‌اند. به گزارش ايرنا، مديرعامل شركت فرودگاه‌ها اظهار كرد: فرودگاه  بين المللي مهرآباد به عنوان پرترافيك‌ترين فرودگاه كشور طي مدت مذكور 6 هزار و ۳۲۶ نشست و برخاست و ۷۵۹ هزار مسافر را اعزام و پذيرش كرده است. وي ادامه داد: فرودگاه بين‌المللي مشهد نيز با اعزام و پذيرش ۴۱۷ هزار و ۶۹۲ مسافر و سه‌هزار و ۴۶ نشست و برخاست رتبه بعدي را در ترافيك فرودگاه‌هاي كشور از آن خود دارد. به گفته نخجواني، فرودگاه شيراز با اعزام و پذيرش ۱۵۱ هزار و ۱۹۹ مسافر و نشست و برخاست يك‌هزار و ۳۳۴ پرواز، فرودگاه بين‌المللي اصفهان با اعزام و پذيرش ۹۴ هزار و ۱۶۸ مسافر و نشست و برخاست ۸۲۰ پرواز و فرودگاه بين‌المللي تبريز با اعزام و پذيرش ۸۳ هزار و ۹۳۱ مسافر و نشست و برخاست ۷۴۳ پرواز، بيشترين مسافر و پرواز را پس از مهرآباد و مشهد در جمع فرودگاه‌هاي بين‌المللي تحت مالكيت شركت فرودگاه‌ها داشته‌اند.

ارسال نظر