بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بورس در سال جديد

۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۰۰:۱۱:۴۴
کد خبر: ۳۰۹۵۹۷

حمد اشتياقي، كارشناس بازار سرمايه در رابطه با نقش بازار سرمايه در تحقق شعار «جهش توليد با مشاركت مردمي»، اظهار كرد: طي سال‌هاي اخير بازار سرمايه توانسته بسترسازي مناسبي را در راستاي تحقق شعار ۱۴۰۳ فراهم آورد، به همين دليل مسوولان مي‌بايست به منظور اجراي راهبردهاي شعار سال از ظرفيت‌هاي بازار سهام بهره گيرند.

سنا| احمد اشتياقي، كارشناس بازار سرمايه در رابطه با نقش بازار سرمايه در تحقق شعار «جهش توليد با مشاركت مردمي»، اظهار كرد: طي سال‌هاي اخير بازار سرمايه توانسته بسترسازي مناسبي را در راستاي تحقق شعار ۱۴۰۳ فراهم آورد، به همين دليل مسوولان مي‌بايست به منظور اجراي راهبردهاي شعار سال از ظرفيت‌هاي بازار سهام بهره گيرند. وي افزود: بازار سرمايه مي‌تواند جهش توليد با بهره‌مندي از مشاركت‌هاي مردمي را با توجه به زيرساخت‌هايي كه از پيش فراهم شده محقق كند، به نحوي كه در اين رابطه مي‌توان به عرضه‌هاي اوليه به منظور (كسب وجوه در راستاي تامين مالي پروژه‌ها، افزايش سرمايه و توسعه طرح‌هاي عمراني) اشاره كرد. اشتياقي در ادامه گفت: اكنون انواع ابزارها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با ميزان ريسك‌پذيري‌هاي متنوع در بازار سرمايه وجود دارد كه آنها مي‌توانند به طرق‌هاي متفاوت زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري جديد را فراهم آورند. مدير عامل سابق كارگزاري بانك آينده با بيان اينكه با جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد مي‌توان رشد و جهش توليد را فراهم آورد، گفت: مردم با توجه به تزريق منابع خود به صندوق‌ها به صورت مستقيم در اين طرح‌ها مشاركت دارند. وي افزود: بسترهايي كه از قبل در بازار سرمايه فراهم شده، شفافيت و تسهيل‌گري‌هايي را در اين بازار وجود آورده به نحوي كه در حال‌ حاضر افراد با هر ميزان دارايي مي‌توانند در اين بازار سرمايه‌گذاري كنند. اشتياقي خاطرنشان كرد: بازار سرمايه از پتانسيل بسيار خوبي براي توسعه توليد نهفته برخوردار است و در صورت اراده مسوولان اين بازار مي‌تواند مسير مناسبي براي جهش توليد باشد. وي در پاسخ به اين سوال كه قوه مقننه و مجريه به همراه وزارت اقتصاد و سازمان‌ بورس و اوراق بهادار چگونه مي‌توانند زمينه‌ساز تحقق شعار سال ۱۴۰۳ باشند، گفت: بايد بازدهي بازار سرمايه جذاب‌تر از سود سپرده بانكي، طلا، دلار، مسكن شود در همين راستا سياست‌هاي تشويقي بلندمدت در حوزه‌هاي (حامل‌هاي انرژي، معافيت‌هاي مالياتي، عوارض صادراتي و...) اين بازار مالي بايد افزايش يابد. اشتياقي افزود: با سياست‌هاي تثبيتي نبايد واردات را نسبت به توليدجذاب‌تر كنيم بلكه بايد اجازه دهيم توليدكنندگان با شرايط موجود دچار قيمت‌گذاري نشوند. مدير عامل سابق كارگزاري بانك آينده گفت: طي سال‌هاي اخير مساله قيمت‌گذاري دستوري موجب رنجش توليدكنندگان بوده و اصولا سياست‌گذاري‌ها به سود واردكنندگان تمام شده و مزيت‌هاي رقابتي را از توليدكنندگان داخلي گرفته است. وي در پايان گفت: با توجه دولت به اقتصاد آزاد، بهره‌گيري از بخش خصوصي، تثبيت سياست‌هاي تشويقي، رفع قيمت‌گذاري دستوري، جلوگيري از سركوب نرخ ارز، مديريت نرخ سپرده‌ها شاهد جذابيت بازار سرمايه و تزريق نقدينگي مردمي به سمت اين بازار و گسترش طرح‌هاي توسعه‌اي خواهيم بود.

ارسال نظر