صادرات نفت روسيه به بالاترين ركورد امسال رسيد

۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۰۰:۰۴:۱۰
کد خبر: ۳۰۹۵۹۰

صادرات نفت دريابرد روسيه در هفته پاياني مارس، به بالاترين ركورد سال ۲۰۲۴ صعود كرد. به گزارش ايسنا، بهبود صادرات نفت روسيه در هفته گذشته در پي كاهش وزش بادهاي شديدي روي داد كه در هفته‌هاي اخير، مانع بارگيري در بندر اصلي اين كشور در اقيانوس آرام شده بودند.

صادرات نفت دريابرد روسيه در هفته پاياني مارس، به بالاترين ركورد سال ۲۰۲۴ صعود كرد. به گزارش ايسنا، بهبود صادرات نفت روسيه در هفته گذشته در پي كاهش وزش بادهاي شديدي روي داد كه در هفته‌هاي اخير، مانع بارگيري در بندر اصلي اين كشور در اقيانوس آرام شده بودند. در حالي كه توفان‌هاي اخير، همچنان بر ميانگين صادرات چهار هفته‌اي تاثير گذاشته‌اند، تاثيرشان كمتر شده و داده‌هاي رصد نفتكش‌ها كه توسط بلومبرگ جمع آوري شده است، نشان مي‌دهد اين ميانگين صادرات در دوره منتهي به ۳۱ مارس، به بالاترين ميزان از اوايل نوامبر رسيد. روسيه اعلام كرده است در راستاي اجراي كاهش عرضه تحت توافق اوپك پلاس، صادرات نفت خود را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، به ميزان ۳۰۰ هزار بشكه در روز نسبت به سطح صادرات مه تا ژوئن، كاهش مي‌دهد. صادرات دريابرد در سه ماهه اول امسال، تنها به ميزان ۱۶ هزار بشكه در روز، بالاتر از سطح مذكور بود. در طول سه ماهه دوم، مسكو به جاي كاهش صادرات، به كاهش توليد متمركز خواهد شد. افزايش صادرات، به تقويت درآمدهاي نفتي مسكو كمك كرد و ارزش ناخالص صادرات نفت اين كشور در هفت روز منتهي به ۳۱ مارس، به ۱.۹ ميليارد دلار در مقايسه با ۱.۷۵ ميليارد دلار در دوره منتهي به ۲۴ مارس، افزايش يافت. درآمد صادرات ميانگين چهار هفته‌اي هم، به ميزان ۱۱۰ ميليون دلار افزايش يافت و به ۱.۷۴ ميليارد دلار رسيد. اكثر محموله‌هاي نفت سوكول كه با امتناع خريداران هندي، انباشته شده بودند، تخليه شده‌اند. حدود ۹.۱ ميليون بشكه نفت كه نيمي از كل صادرات بود، به پالايشگاه‌ها در چين تحويل داده شد و هفت ميليون بشكه ديگر به هند راه يافت اما تقريبا نيمي از اين حجم، همچنان در نفتكش‌هايي است كه در بنادر هند لنگر انداخته‌اند. يك محموله هم به پاكستان تحويل داده شده است. تنها ۱.۴ ميليون بشكه ديگر مي‌ماند كه هنوز مقصد مشخصي ندارند. همه محموله‌هاي نفت سوكول كه در مارس بارگيري شدند، مستقيما به چين رفتند.
صادرات نفت دريابرد روسيه در هفته منتهي به ۳۱ مارس، ۲۷۰ هزار بشكه در روز افزايش يافت و به ۳.۷۴ ميليون بشكه رسيد كه بالاترين سطح در سال ميلادي جاري تاكنون است. ميانگين چهار هفته‌اي صادرات هم ۱۹۰ هزار بشكه افزايش يافت و به ۳.۴۷ ميليون بشكه رسيد. بر اساس گزارش بلومبرگ، صادرات روسيه به مشتريان آسيايي شامل محموله‌هاي بدون مقصد، در چهار هفته منتهي به ۳۱ مارس، به ۳.۰۴ ميليون بشكه در روز در مقايسه با ۲.۹۴ ميليون بشكه در روز در دوره قبلي، افزايش يافت. صادرات نفت روسيه از طريق دريا به كشورهاي اروپايي، متوقف شده است. با توقف صادرات نفت روسيه به بلغارستان در پايان سال ۲۰۲۳، تركيه اكنون تنها بازار نزديكي است كه محموله‌هاي نفت ارسال شده از بنادر غربي روسيه را دريافت مي‌كند.

ارسال نظر