مهلت اجراي دستورالعمل حفاظت از حريم خصوصي كاربران تمديد شد

۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۰۱:۳۰:۲۵
کد خبر: ۳۰۹۵۲۹

پس از ابلاغ اين دستورالعمل، جلسات متعددي به منظور پيگيري اجراي آن در سكوها و سامانه‌ها برگزار شد و در فرآيند اين نظارت و پيگيري، سامانه‌ها و كسب و كارهاي بخش خصوصي از مركز ملي فضاي مجازي خواستند كه فرصت اجراي اين دستورالعمل را به دليل ابعاد فني و اجرايي آن، از حداكثر ۲ ماه پس از ابلاغ به حداكثر ۴ ماه پس از ابلاغ افزايش يابد.

پس از ابلاغ اين دستورالعمل، جلسات متعددي به منظور پيگيري اجراي آن در سكوها و سامانه‌ها برگزار شد و در فرآيند اين نظارت و پيگيري، سامانه‌ها و كسب و كارهاي بخش خصوصي از مركز ملي فضاي مجازي خواستند كه فرصت اجراي اين دستورالعمل را به دليل ابعاد فني و اجرايي آن، از حداكثر ۲ ماه پس از ابلاغ به حداكثر ۴ ماه پس از ابلاغ افزايش يابد. به گزارش ايسنا، ۲۷ دي ماه سال گذشته بود كه رييس مركز ملي فضاي مجازي دستورالعمل جديدي را براي حفاظت از داده‌هاي مردم در سكوها و سامانه‌ها ابلاغ كرد. اين دستورالعمل براي كاهش مخاطرات نقض حريم خصوصي كاربران و حمايت از آنها در برابر تهديدات سايبري، اشخاص حقوقي غير دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي كشور را به رعايت قواعد جديدي در حوزه پردازش و نگهداري داده‌هاي مرتبط با كاربران در سامانه‌ها و سكوهاي فضاي مجازي ملزم كرد. رييس مركز ملي فضاي مجازي تأكيد كرد كليه ارايه‌دهندگان خدمات كه از طريق سامانه‌ها و سكوهاي فضاي مجازي به مردم خدمات برخط ارايه مي‌كنند، موظفند حداكثر تا ۲ ماه نسبت به اجراي اين دستورالعمل اقدام كنند و در صورتي كه اين اقدام صورت نگيرد، مجوزهاي استمرار يا تمديد فعاليت آنها صادر نخواهد شد. در اين راستا به تازگي سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي از تمديد مهلت اجراي دستورالعمل حفاظت از حريم خصوصي كاربران خبر داد. حسين دليريان طي سخناني با اشاره به آخرين روند اجراي دستورالعمل حفاظت از حريم خصوصي كاربران گفت: دبير شوراي عالي فضاي مجازي ۲۷ دي ماه سال ۱۴۰۲ اين دستورالعمل را به منظور كاهش مخاطرات نقض حريم خصوصي كاربران و حمايت از آنها در برابر تهديدات سايبري ابلاغ كرد و طي آخرين پيگيري‌هايي كه سال گذشته توسط كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور صورت گرفته، سكوها و سامانه‌ها در حال اجراي آن هستند.وي افزود: تا قبل از سال جديد، بخش‌هايي از دستورالعمل كه امكان اجراي سريع‌تر آن وجود داشت، توسط كسب و كارهاي بخش خصوصي و سامانه‌هاي دولتي اجرا شده و بقيه مفاد دستورالعمل نيز در مسير اجرا قرار داشت.
سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي تصريح كرد: البته پس از ابلاغ اين دستورالعمل، جلسات متعددي به منظور پيگيري اجراي آن در سكوها و سامانه‌ها برگزار شد و در فرآيند اين نظارت و پيگيري، سامانه‌ها و كسب و كارهاي بخش خصوصي از مركز ملي فضاي مجازي خواستند كه فرصت اجراي اين دستورالعمل را به دليل ابعاد فني و اجرايي آن، از حداكثر ۲ ماه پس از ابلاغ به «حداكثر ۴ ماه پس از ابلاغ» افزايش يابد تا آنها بتوانند در فرصت مناسب نسبت به ابعاد فني و برنامه نويسي اجراي دستورالعمل نيز، اقدام لازم را انجام دهند. دليريان ادامه داد: بر همين مبنا اين درخواست توسط كميسيون عالي تنظيم مقررات به تصويب رسيد تا فرآيند اجراي دستورالعمل و حفاظت بيشتر از داده‌هاي مردم در سكوها و سامانه‌ها، با دقت بيشتري انجام شود. براساس اين دستورالعمل اجرايي، اشخاص حقوقي غير دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي كشور به رعايت قواعد جديدي در حوزه پردازش و نگهداري داده‌هاي مرتبط با كاربران در سامانه‌ها و سكوهاي فضاي مجازي ملزم شده بوده‌اند. سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي ادامه داد: اخذ داده‌هاي كاربران صرفاً در حد نياز و متناسب با اهداف صريح و مشخص، شفاف شدن علت اخذ داده‌هاي شخصي از مردم، حذف تمام يا بخشي از داده‌هاي مردم در صورت درخواست آنها، رمزنگاري داده‌هاي مردم، و ... از جمله مفاد اين دستورالعمل اجرايي است. دليريان در پايان تاكيد كرد: براساس اين ابلاغيه، استمرار ارايه خدمات يا تمديد مجوزهاي فعاليت سامانه‌ها و سكوهاي موضوع دستورالعمل مذكور از سوي تنظيم گران بخشي و مراجع صدور مجوز، منوط به حصول اطمينان از رعايت اين مقررات است كه از طريق سازوكار نظارتي تدوين شده توسط مركز ملي فضاي مجازي، مورد سنجش و ارزيابي قرار خواهد گرفت.

ارسال نظر