فروش پساب در بورس

۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۰۱:۱۱:۱۶
کد خبر: ۳۰۹۵۲۱

عباسعلي مصرزاده مديرعامل شركت فاضلاب شهر تهران گفت: براي فروش ۱۰ ميليون متر مكعب پساب سالانه در بورس مجوز اخد شده است. اين مسوول با بيان اينكه اين استاندارد شاخص‌ها و مولفه‌هاي متعددي دارد كه توسط آزمايشگاه‌هاي معتبر كنترل مي‌شود، خاطرنشان كرد: همانطور كه آب قابليت شرب پيدا مي‌كند، وزارت بهداشت به عنوان دستگاه ناظر برفعاليت‌هاي وزارت نيرو، ضمن نمونه‌برداري و انجام تست در آزمايشگاه‌هاي اين وزارتخانه، چنانچه بار آلودگي داشته باشد، انعكاس مي‌دهد و اگر در چارچوب استاندارد باشد مشكلي براي شرب وجود ندارد.

عباسعلي مصرزاده مديرعامل شركت فاضلاب شهر تهران گفت: براي فروش ۱۰ ميليون متر مكعب پساب سالانه در بورس مجوز اخد شده است. اين مسوول با بيان اينكه اين استاندارد شاخص‌ها و مولفه‌هاي متعددي دارد كه توسط آزمايشگاه‌هاي معتبر كنترل مي‌شود، خاطرنشان كرد: همانطور كه آب قابليت شرب پيدا مي‌كند، وزارت بهداشت به عنوان دستگاه ناظر برفعاليت‌هاي وزارت نيرو، ضمن نمونه‌برداري و انجام تست در آزمايشگاه‌هاي اين وزارتخانه، چنانچه بار آلودگي داشته باشد، انعكاس مي‌دهد و اگر در چارچوب استاندارد باشد مشكلي براي شرب وجود ندارد.
وي به بند «ع» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲و الزام استفاده از پساب در صنايع براي نخستين بار اشاره كرد و افزود: بر اين اساس در محل‌هايي كه پساب وجود دارد، برداشت آب از منابع زيرزميني و سدي براي مصارفي به جزو بهداشتي و شرب بايد محدود شود. با اين رويكرد وزارت نيرو با توجه به تشديد منابع آبي در كل كشور مي‌تواند با استفاده از اين ظرفيت قانوني بخش صنعت را به استفاده از پساب مجاب كند كه اين امر به برداشت بي رويه از منابع آب زيرزمني و ايجاد ارزش افزوده كمك مي‌كند و علاوه بر اين، موجب افزايش بهره وري و كاهش هدر رفت اين منابع آبي مي‌شود. اين در حالي است كه چنانچه در بخش كشاورزي از آب‌هاي تجديدپذير راندمان استفاده از آب خيلي مطلوب نباشد و به انواع مختلفي دچار هدرفت مي‌شود. مديرعامل شركت فاضلاب شهر تهران با بيان اينكه اكنون ۲۵۰ ميليون متر مكعب در سال پسابي است كه از تصفيه خانه خارج و عمده آن براي كشاورزي دشت ورامين و بخشي در ري اختصاص پيدا مي‌كند، يادآور شد: اين درحالي است كه پساب خروجي تمام تصفيه خانه‌هاي فاضلاب در كل كشور تحت كنترل است و سازمان حفاظت از محيط زيست مسووليت كنترل كيفيت پساب را دارد. از طرفي شركت‌هاي آب و فاضلاب هم به آزمايشگاه و كارشناسان خبره مجهز هستند و بعد از كنترل دستگاه نظارتي خارج از مجموعه وزارت نيرو، كنترل‌هاي ثانويه دارند و در صورت مواجهه با مشكل، اعلام اخطار مي‌كنند تا اصلاحات لازم انجام شود. مصرزاده با بيان اينكه نزديك به ۲۰ ميليون متر مكعب از پساب اختصاص به صنعت دارد، يادآور شد: پالايشگاه تهران براي مصارف صنعتي خودش غير از مصارف شرب و بهداشتي از اين پساب استفاده مي‌كند. وي با بيان اينكه رويكرد كنوني اين است كه استفاده از پساب در صنعت روز به روز رشد داشته باشد، ادامه داد: به زودي صنايع زيادي در جنوب تهران با مجموعه شركت‌هاي آب و فاضلاب براي استفاده از پساب در نيازهاي صنعتي خودشان قرارداد امضاء خواهند كرد. وي با اشاره به واگذاري و فروش پساب در بستر بورس، اظهار كرد: شركت آب و فاضلاب تهران به عنوان شركت پيشرو و تنها شركت تخصصي در زمينه احداث و بهره‌برداري فاضلاب در كشور، همانند شركت برق، بازار واگذاري و فروش پساب را در بستر بورس فراهم كرد و از ابتداي سال ۱۴۰۲ تمام مجوزهاي قانوني اخذ شد و اكنون آمادگي صد درصدي براي عرضه در بازار بورس وجود دارد. اين موضوع در سال ۱۴۰۳ با حضور وزير نيرو رونمايي مي‌شود و به علت فراهم كردن بستر مناسب براي واگذاري استفاده كنندگان اين محصول، نويد رشد و توسعه خوبي در آينده خواهد بود.
مديرعامل شركت فاضلاب شهر تهران با بيان اينكه نخستين مجوز اخذ شده براي ۱۰ ميليون متر مكعب پساب در سال است، خاطرنشان كرد: هر ميزان صنايع مصارف غير شرب و بهداشتي را به سمت استفاده از پساب سوق دهند، اين پساب در شهر تهران به اندازه كافي وجود دارد و مي‌تواند نياز كل صنايع را در اين بخش تامين كند. وي ادامه داد: صنايعي كه پايين دست 
تصفيه خانه‌هاي ما قرار مي‌گيرند براي تامين نياز ۱۰۰ درصد آنها پساب وجود دارد و مشكلي از اين جهت وجود ندارد. بستر و زيرساخت فراهم شده عرضه پساب در بازار بورس مي‌تواند شروع خوبي براي تسري به اين هدف باشد. وي با بيان اينكه وزارت نيرو قصد دارد تجربه برق در بازار بورس را در بخش آب هم تعميم دهد، تصريح كرد: در مرحله نخست حجم پسابي را كه واگذار مي‌كنيم، در تابلوي بورس عرضه مي‌شود و خريدار همين حجم را در بستر بورس از ما خريداري مي‌كند. 

ارسال نظر