روياسازي در بورس

۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۰۰:۴۶:۳۱
کد خبر: ۳۰۹۵۰۲

زمستان سال 98 بود كه دولت دوازدهم مردم را به بورس دعوت كرد و تا تابستان سال 99 همه چيز خوب بود و بخش عمده‌اي از مردم نيز وارد بورس شدند و به نوعي بيش از نيمي از مردم كشور درگير بورس شدند. تالار شيشه‌اي معاملات آن زمان سودهاي چند صددرصدي به مردم مي‌داد و همين موضوع عامل ورود نقدينگي سنگين حقيقي بود.

رقیه ندایی

زمستان سال 98 بود كه دولت دوازدهم مردم را به بورس دعوت كرد و تا تابستان سال 99 همه چيز خوب بود و بخش عمده‌اي از مردم نيز وارد بورس شدند و به نوعي بيش از نيمي از مردم كشور درگير بورس شدند. تالار شيشه‌اي معاملات آن زمان سودهاي چند صددرصدي به مردم مي‌داد و همين موضوع عامل ورود نقدينگي سنگين حقيقي بود. اما متاسفانه تابستان سال 99 بازار سرمايه با يك سقوط سنگين مواجه شد و از آن زمان تا به امروز شاهد زيان‌هاي سنگين بر روي سرمايه‌ها بوديم. يعني به جاي سود شاهد زيان سنگين بر روي سرمايه‌ها بوديم كه اين موضوع ناشي از دخالت و دستكاري در روند بازار سرمايه بود. اين دخالت و دستكاري همچنان در بازار سرمايه ادامه دارد كه نمونه بارز آن ارديبهشت ماه سال گذشته است كه دولت سيزدهم به صورت پنهاني نرخ خوراك پتروشيمي‌ها را تعيين كرد كه به واسطه آن تنها برخي از افرادي كه داراي رانت بودند سود كردند و بقيه سهامداران نيز به واسطه سرخ‌پوشي بازار زيان كردند. در اين مدت بورس تحت تاثير تصميمات مختلف بوده و مشكل اينجاست كه مجيد عشقي به عنوان رييس سازمان بورس كنترل بازار را در دست نداشته و اجازه دخالت مديران را داده است. بارها حرف استعفاي اين رييس به گوش رسيد كه يك‌بار شوراي عالي بورس با آن موافقت نكرد و بارهاي ديگر عشقي خود خبر استعفايش را تكذيب كرد اما در نهايت با قوت تمام رييس سازمان بورس باقي ماند. مشكل اينجاست كه رييس سازمان بورس بايد به‌طور جد از بازار حمايت كند و اجازه دخالت و تصميم‌گيري مسوولان ديگر را ندهد؛ اما متاسفانه مجيد عشقي اجازه دخالت در بورس را به تمامي مسوولان داد. براي نمونه در مساله نرخ خوراك پتروشيمي‌ها كه ارديبهشت ماه سال اخير به صورت پنهاني تعيين شده بود رييس سازمان بورس و بقيه مسوولان كشور بي‌خبر بودند و اين موضوع باعث شد كه بورسي‌ها چندين ماه در زيان سنگين به سر ببرند و نقدينگي سنگين از دايره معاملات خارج شود. حتي قرار بود افرادي كه داراي رانت پنهان بودند و آن زمان زودتر از رييس سازمان بورس از تغيير نرخ خوراك خبر‌دار شدند متخلف شناخته شوند ولي همچنان خبري از ليست متخلفان نيست. اگر بخواهيم تك به تك بررسي كنيم معضلات و مشكلات زيادي در بازار وجود دارد؛ البته انتقاد به هر مديري در بورس وارد نيست چون سال 99 شرايط بازار سهام وخيم شد و اكنون مدير يا مسوولي غول چراغ جادو نيست. اما ساده‌ترين كار براي مديران بورسي خصوصا رييس سازمان بورس حفظ بازار و كمك به اعتماد‌سازي است تا شايد شرايط تغيير كند. البته شايد اين تغيير شرايط رويايي بيش نباشد.

ارسال نظر