قیمت سکه و طلا امروز ۷ فروردین ۱۴۰۳؛ سکه امامی ارزان شد؟ طلای ۱۸ عیار عقب‌نشینی کرد؟ + جدول

۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۱۳:۴۰:۰۲
کد خبر: ۳۰۹۲۷۸
قیمت سکه و طلا امروز ۷ فروردین ۱۴۰۳؛ سکه امامی ارزان شد؟ طلای ۱۸ عیار عقب‌نشینی کرد؟ + جدول

امروز قیمت سکه امامی پایین آمد و به ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است. قیمت طلا هم عقب نشست.

امروز قیمت سکه امامی پایین آمد و به ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است. قیمت طلا هم عقب نشست.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد شیب نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۱۷۱ (دو هزار و یکصد و هفتاد و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلاقیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۲,۱۷۱۱۰.۰۴11:30۲,۱۷۰۵۰.۲۳روز قبل۲,۱۶۵۰۰۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۲۰۴,۳۰۰ (سه میلیون و دویست و چهار هزار و سیصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیارقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد

تغییرتاریخ۳,۲۰۴,۳۰۰-۵۴,۲۰۰-۱.۷11:30۳,۲۵۸,۵۰۰-۱۹,۶۰۰-۰.۶۱روز قبل۳,۲۷۸,۱۰۰۴۳,۷۰۰۱.۳۳۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۰۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ایقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۴۳,۴۷۲۰۰11:30۴۳,۴۷۲۰۰روز قبل۴۳,۴۷۲۰۰۲ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای امروز با افزایش ۰.۲۸ درصدی، از ۴۶,۹۸۰ (چهل و شش هزار و نهصد و هشتاد ) تومان به ۴۷,۱۱۲ (چهل و هفت هزار و یکصد و دوازده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ایقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۴۷,۱۱۲۱۳۲۰.۲۸11:30۴۶,۹۸۰-۱۰۲-۰.۲۲روز قبل۴۷,۰۸۲-۲۶۹-۰.۵۸۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۱.۴۳ درصدی، از ۷۷,۷۹۳ (هفتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه ) تومان به ۷۶,۷۰۰ (هفتاد و شش هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوندقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۷۶,۷۰۰-۱,۰۹۳-۱.۴۳11:30۷۷,۷۹۳-۱۲۷-۰.۱۷روز قبل۷۷,۹۲۰۱,۳۹۴۱.۷۸۲ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۸۳۷ (یازده هزار و هشتصد و سی و هفت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۶ (چهل و شش ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۸۵ (یک هزار و هشتصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۵۹ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش ۲.۸۹ درصدی، از ۴۵,۸۹۰ (چهل و پنج هزار و هشتصد و نود ) تومان به ۴۴,۶۰۰ (چهل و چهار هزار و ششصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۹,۶۵۰ (سی و نه هزار و ششصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامیقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد

تغییرتاریخ۳۸,۸۵۰,۰۰۰-۲۵۰,۰۰۰-۰.۶۵11:30۳۹,۱۰۰,۰۰۰-۱,۰۰۰-۰.۰۱روز قبل۳۹,۱۰۱,۰۰۰۶۰۱,۰۰۰۱.۵۳۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکهقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۲۳,۲۰۰,۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰-۰.۸۷11:30۲۳,۴۰۰,۰۰۰۰۰روز

قبل۲۳,۴۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۰.۸۵۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان معامله شد.


قیمت سکه و طلا امروز ۷ فروردین ۱۴۰۳؛ سکه امامی ارزان شد؟ طلای ۱۸ عیار عقب‌نشینی کرد؟

قیمت سکه و طلا امروز ۷ فروردین ۱۴۰۳؛ سکه امامی ارزان شد؟ طلای ۱۸ عیار عقب‌نشینی کرد؟

قیمت سکه و طلا امروز ۷ فروردین ۱۴۰۳؛ سکه امامی ارزان شد؟ طلای ۱۸ عیار عقب‌نشینی کرد؟

قیمت سکه و طلا امروز ۷ فروردین ۱۴۰۳؛ سکه امامی ارزان شد؟ طلای ۱۸ عیار عقب‌نشینی کرد؟

قیمت سکه و طلا امروز ۷ فروردین ۱۴۰۳؛ سکه امامی ارزان شد؟ طلای ۱۸ عیار عقب‌نشینی کرد؟

ارسال نظر