پيشرفت شبكه ملي اطلاعات به ۵۹،۱۸ درصد رسيد

۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۲۳:۴۶:۵۴
کد خبر: ۳۰۹۰۵۴

دبير شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي مجازي با اشاره به آخرين وضعيت پيشرفت شبكه ملي اطلاعات، گفت: مركز ملي فضاي مجازي ناظر و راهبر شبكه ملي اطلاعات است و بر اين مبنا تلاش‌هاي بسيار زيادي در جهت تكميل اين پروژه مهم انجام داده است.

دبير شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي مجازي با اشاره به آخرين وضعيت پيشرفت شبكه ملي اطلاعات، گفت: مركز ملي فضاي مجازي ناظر و راهبر شبكه ملي اطلاعات است و بر اين مبنا تلاش‌هاي بسيار زيادي در جهت تكميل اين پروژه مهم انجام داده است. به گزارش ايسنا، سيدمحمد امين آقاميري- رييس مركز ملي فضاي مجازي- با بيان اينكه تحقق شبكه ملي اطلاعات باعث ايجاد دسترسي‌هاي با كيفيت بيشتر و ارايه خدمات مطلوب‌تري براي مردم مي‌شود، اظهار كرد: دستگاه‌هاي مختلفي براي تحقق اين شبكه از ساليان گذشته مشغول كار هستند و مركز ملي فضاي مجازي نيز براي ارزيابي اين شبكه، شاخص‌ها و اهدافي را مطابق سند طرح كلان و معماري شبكه ملي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي و با مشاركت دستگاه‌هاي متولي تعيين كرده و براساس همين شاخص‌ها و اهداف، ميزان پيشرفت شبكه ملي سنجيده مي‌شود. وي با اشاره به اينكه براي شبكه ملي اطلاعات ۳۰ هدف عملياتي تعريف و براي تحقق هر هدف تعدادي شاخص تعيين شده كه جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزيابي قرار گرفته است، گفت: با بررسي ميزان پيشرفت اهداف و شاخص‌هاي آن، پيشرفت كلي شبكه ملي اطلاعات نيز برآورد مي‌شود. اين اهداف عمدتا در حوزه افزايش سرعت اينترنت، مزيت‌بخشي كيفي در دسترسي به خدمات و محتواي داخلي، دسترسي پر‌سرعت براي كسب‌وكارها و مراكز آموزشي و تسهيل دسترسي به فناوري‌هاي نوين است. آقاميري با تاكيد بر اين نكته كه مركز ملي فضاي مجازي با سنجش و تحليل شاخص‌ها و پس از چند ماه كار كارشناسي مداوم و مستمر و ساعت‌ها جلسه با مجريان اين پروژه مهم، پيشرفت شبكه ملي اطلاعات را ارزيابي كرده، اعلام كرد: فرآيند ارزيابي شبكه ملي اطلاعات از اواخر شهريورماه آغاز شده و بايد به اطلاع مردم عزيز ايران برسانيم كه ميزان پيشرفت اهداف عملياتي شبكه ملي اطلاعات تا پايان بهمن سال ۱۴۰۲ و براساس شاخص‌هاي جديد تعيين شده توسط مركز ملي فضاي مجازي، ۵۹.۱۸ است. دبير شوراي عالي فضاي مجازي خاطرنشان كرد: البته شاخص‌هاي سنجش ميزان پيشرفت شبكه ملي اطلاعات دچار نقايص جدي بود كه مركز ملي فضاي مجازي با مشاركت دستگاه‌هاي متولي و كارشناسان خبره، اين شاخص‌ها را به روز كرده است اما مبتني بر همان شاخص‌هاي سابق، پيشرفت شبكه ملي اطلاعات ۶۶.۳۷ است. وي با بيان اينكه در جريان بررسي شبكه ملي اطلاعات، برخي دستگاه‌ها همكاري بسيار خوبي داشتند و در فاز اجرايي نيز تعدادي از دستگاه‌ها فعال بوده و تعداد ديگري نيز متاسفانه در تحقق اين پروژه ملي كوتاهي داشتند كه در مرحله اول تذكرات لازم را دريافت كرده‌اند، گفت: اين كوتاهي‌ها باعث شده در ۷ هدف، درصد پيشرفت شبكه ملي اطلاعات زير ۴۰ درصد باشد و اين به هيچ‌وجه پذيرفتني و قابل قبول نيست و متوليان بايد پاسخگو باشند. آقاميري در توضيح اين مساله تشريح كرد: مثلا يكي اهداف تاسيس سه قطب مراكز داده در كشور است كه با تاسيس اين قطب‌ها، مردم خدمات بهتري در سرعت و كيفيت شبكه به منظور دسترسي به فضاي مجازي، دريافت مي‌كنند. يا اينكه در يكي ديگر از اهداف شبكه ملي اطلاعات، دسترسي پرسرعت براي مراكز خدماتي، دستگاه‌ها، مراكز صنعتي و آموزشي لحاظ شده كه اين هدف هم متاسفانه زير ۴۰ درصد پيشرفت داشته است.

ارسال نظر