دسترسي به سكوهاي فيلترشده چطور ممكن مي‌شود؟

۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۲۳:۴۶:۳۲
کد خبر: ۳۰۹۰۵۳

رييس مركز ملي فضاي مجازي گفت: با توجه به تجربه يك سال گذشته كه پيشرفتي در حوزه دسترسي به سكوهاي فيلتر شده نداشتيم، دو راهكار جايگزين پيدا شد كه با كمك ابزارهاي فني و دوستان دانش‌بنيان توانسته‌اند ساز و كاري بگذارند كه قوانين و مقررات ما پياده و در دسترس قرار بگيرد و اكنون در مرحله آزمايش قرار دارد.

رييس مركز ملي فضاي مجازي گفت: با توجه به تجربه يك سال گذشته كه پيشرفتي در حوزه دسترسي به سكوهاي فيلتر شده نداشتيم، دو راهكار جايگزين پيدا شد كه با كمك ابزارهاي فني و دوستان دانش‌بنيان توانسته‌اند ساز و كاري بگذارند كه قوانين و مقررات ما پياده و در دسترس قرار بگيرد و اكنون در مرحله آزمايش قرار دارد. به گزارش ايسنا، سيد محمد امين آقاميري- رييس مركز ملي فضاي مجازي در حاشيه يك جلسه درباره برنامه اين مركز براي رفع فيلتر پيام‌رسان‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي خارجي اظهار كرد: اتفاق مهمي كه افتاد ما در ساز و كار قبلي خود اعلام كرديم كه سكوي خارجي بايد تعهد دهد اما با توجه به تجربه يك سال گذشته در اين زمينه كه پيشرفتي در اين حوزه نداشتيم، دو راه كار جايگزين پيدا شد. وي افزود: سكوها يا دسترس هستند يا مارا تحريم كرده‌اند يا مسدود هستند. سكوهاي تحريمي را قرار شد مجوز ابزارهاي تحريم شكن صادر شود تا در اختيار مردم قرار بگيرد. درباره سكوهاي مسدود شده اگر كسي به نمايندگي از آنها يا به وسيله واسطه مذاركاتي انجام دهند كه قوانين و مقررات ما را رعايت كنند در نتيجه مشخص مي‌شود. درحال حاضر كارهايي شروع شده و به صورت شخصي يكي دو نمونه آزمايش كردم كه خوب بوده است. آقاميري در ادامه گفت: در واقع از طريق سكوهاي داخلي و ابزار‌هاي فني توانسته‌اند سكوهاي خارجي را درچارچوب مقررات در دسترس قرار دهد. چيزي كه براي ما اصل است پياده شدن قوانين و مقررات است كه با كمك ابزارهاي فني و دوستان دانش بنيان توانسته‌اند ساز و كاري بگذارند كه قوانين و مقررات ما پياده و در دسترس قرار بگيرد و به صورت كلي درحالت آزمايش است؛ اما طبق بررسي‌ها سرعت و كيفيت طرح خوب بوده است.

ارسال نظر