مزيت سه‌گانه اجراي حاكميت شركتي براي ناشران و سهامداران

۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۰۰:۴۸:۵۴
کد خبر: ۳۰۸۹۳۵

حميد ميرمعيني، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به مزيت اجراي دستورالعمل حاكميت شركتي، اظهار كرد: يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي نظارتي سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع اجراي دستورالعمل اصول حاكميت شركتي است زيرا با اجراي آن منافع تمام ذينفعان رعايت مي‌شود.

حميد ميرمعيني، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به مزيت اجراي دستورالعمل حاكميت شركتي، اظهار كرد: يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي نظارتي سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع اجراي دستورالعمل اصول حاكميت شركتي است زيرا با اجراي آن منافع تمام ذينفعان رعايت مي‌شود. وي افزود: در حال حاضر قانون و دستورالعمل حاكميت شركتي وجود دارد و صرفا اجراي آن با تاخير انجام شده است كه اگر سازمان بورس و اوراق بهادار عزمي براي اجراي آن داشته باشد مي‌تواند از طريق شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري، ارزيابي مستقل و حرفه‌اي از نحوه اجراي دستورالعمل توسط نهادها و شركت‌هاي تحت نظارت خود را درجه‌بندي كرده و يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي نظارتي خود را به اجرا درآورد. ميرمعيني در ادامه گفت: اجرا و نظارت بر دستورالعمل حاكميت شركتي موجب شفافيت عملكرد ناشران، برقراري عدالت، جلوگيري از تضييع حقوق تمامي ذينفعان مي‌شود. اين كارشناس بازار سرمايه در پايان بيان كرد: آيين‌نامه حاكميت شركتي به‌طور كامل وجود دارد تنها مساله در اين موضوع به اجراي آن توسط ناشران باز مي‌گردد كه تحقق اين مساله نيز نياز به حمايت و همكاري دستگاه‌ها و نهادهاي مربوطه با سازمان بورس و اوراق بهادار دارد.

ارسال نظر