خبري خوش براي درياچه اروميه

۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۰۰:۴۵:۳۱
کد خبر: ۳۰۸۹۳۰

بارش‌هاي زمستاني تحولي در وضعيت درياچه اروميه ايجاد كرد، به‌طوري كه در حال حاضر تراز درياچه اروميه در شرايط فعلي به ۱۲۷۰.۲۷ متر رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش ۶ سانتي‌متري را نشان مي‌دهد. تغييرات اقليمي و مصارف بالاي كشاورزي در حوضه آبريز درياچه اروميه، باعث كاهش ورودي‌ها به اين درياچه شده، به‌طوري كه در سال‌هاي اخير اين درياچه با روند منفي مواجه بوده و شرايط خشك را تجربه مي‌كند.

بارش‌هاي زمستاني تحولي در وضعيت درياچه اروميه ايجاد كرد، به‌طوري كه در حال حاضر تراز درياچه اروميه در شرايط فعلي به ۱۲۷۰.۲۷ متر رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش ۶ سانتي‌متري را نشان مي‌دهد. تغييرات اقليمي و مصارف بالاي كشاورزي در حوضه آبريز درياچه اروميه، باعث كاهش ورودي‌ها به اين درياچه شده، به‌طوري كه در سال‌هاي اخير اين درياچه با روند منفي مواجه بوده و شرايط خشك را تجربه مي‌كند. چنين شرايطي باعث شده است تا آب‌هاي ورودي به درياچه نيز به‌طور موقت و طي فصول‌‌تر سال باعث بهبود نسبي شرايط درياچه گردد و در فصول خشك، تراز درياچه مجدداً روند كاهشي داشته باشد. در سال آبي جاري نيز فعاليت‌هاي سامانه بارشي سرد در شمال غرب كشور باعث شكل‌گيري ذخيره برفي مناسب، معادل متوسط بلندمدت، در حوضه آبريز درياچه اروميه شده است؛ تراز درياچه اروميه از ابتداي سال آبي تاكنون با افزايش ۲۶ سانتي‌متري مواجه بوده است، اما بر اساس آمار موجود، تراز اكولوژيك اين درياچه ۱۲۷۴.۱ متر است و احياي كامل درياچه تا تراز مذكور، نياز به رشد تراز ۴ متري و حجم بالغ بر ۱۴ ميليارد مترمكعبي دارد كه ضرورت اجراي كامل مصوبات ستاد احياي درياچه اروميه به ويژه كاهش جدي مصارف در اين حوضه آبريز را مي‌رساند تا در صورت تداوم فعاليت سامانه‌هاي بارشي، پهنه درياچه اروميه شاهد بهبود تراز و حجم آن باشد. طبق آخرين اعلام حجم و ارتفاع درياچه اروميه ۱.۶ ميليارد مترمكعب برآورد مي‌شود و مساحت پهنه آبي درياچه اروميه بر اساس آخرين تصاوير ماهواره‌اي ۱۶۸۷ كيلومتر مربع است. بر اساس مصوبات ستاد احياي درياچه اروميه و برنامه ابلاغي از سوي شركت مديريت منابع آب ايران، رهاسازي آب جهت تامين قسمتي از نياز زيست محيطي درياچه اروميه از سوم اسفندماه سال آبي‌جاري از سدهاي بوكان، مهاباد و ساروق آغاز شد. در كنار رهاسازي و انتقال آب از طريق سدهاي سيلوه، كاني سيب و حسنلو ۱۵۵ ميليون مترمكعب آب تا ۱۹ اسفند سال‌ آبي‌ جاري وارد درياچه اروميه شد كه با رهاسازي در مجموع از ۹ رودخانه اصلي استان آذربايجان غربي و ساير مسيل‌هاي منتهي به درياچه اروميه با لحاظ پساب تصفيه شده انتقالي، ۴۱۷ ميليون مترمكعب آب وارد درياچه اروميه شد كه در كنار بارش‌هاي مستقيم روي درياچه و جريان ورودي از سمت آذربايجان شرقي باعث افزايش تراز درياچه اروميه به‌ ميزان ۴۵ سانتي‌متر نسبت به ابتداي سال آبي شد. هرچند كه درياچه اروميه بهبود لاك‌پشتي را پيش گرفته اما تحولي كوچك در اين درياچه نيز اميد بخش است و آنطور كه مسوولان وعده دادند درياچه اروميه تا ۶ سال آينده شرايط بهتري تجربه خواهد كرد و انتظار مي‌رود كه با تسريع برنامه‌ها شاهد تحولات بيشتر در اين بخش باشيم.

ارسال نظر