پيشرفت ۷۲ درصدي طرح فاضلاب تهران

۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۰۰:۰۲:۴۴
کد خبر: ۳۰۸۶۲۸

مديرعامل شركت فاضلاب شهر تهران از پيشرفت ۷۲ درصدي طرح فاضلاب تهران خبرداد.

مديرعامل شركت فاضلاب شهر تهران از پيشرفت ۷۲ درصدي طرح فاضلاب تهران خبرداد.
به گزارش وزارت نيرو، عباسعلي مصرزاده با بيان اينكه پيشرفت طرح فاضلاب تهران در سال‌هاي اخير رشد خوبي داشته است، گفت: با ورود تصفيه‌خانه غرب تهران به عنوان دومين تصفيه‌خانه بزرگ شهر تهران باعث مي‌شود درصد برخورداري جمعيت شهر تهران از خدمات دفع بهداشتي فاضلاب شهر تهران رشد قابل توجهي داشته باشد.
مديرعامل شركت فاضلاب شهر تهران با بيان اينكه اكنون ۷۲ درصد طرح فاضلاب تهران پيشرفت داشته است، افزود: با اقدامات انجام شده در شبكه جمع‌آوري فاضلاب در تصفيه‌خانه و نصب انشعابات، بيش از ۹۰ درصد در اجراي شبكه جمع‌آوري فاضلاب پيشرفت داشته‌ايم و تصفيه‌خانه‌ها قدري عقب‌تر و تاكنون ۶۰ درصد تحت پوشش هستند.
وي با بيان اينكه تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب تهران به عنوان بزرگترين تصفيه‌خانه ايران و يكي از بزرگترين تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب دنيا محسوب مي‌شود، تصريح كرد: قرار است در ۸ فاز، جمعيت ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از شهر تهران را تحت پوشش خود قرار دهد كه اكنون ۳ ميليون و ۱۵۰ هزار نفر تحت پوشش اين تصفيه‌خانه هستند.
مديرعامل شركت فاضلاب شهر تهران با بيان اينكه ۷۲ درصد از جمعيت شهر تهران تحت پوشش فاضلاب هستند، يادآور شد: زماني كه تصفيه‌خانه آماده بهره‌برداري و شبكه جمع‌آوري اجرا و نصب انشعاب هم انجام شده باشد، در اين شرايط جمعيت از اين خدمات برخوردار خواهند بود.
وي با اشاره به اينكه ساخت تصفيه‌خانه‌ها در شهر تهران به لحاظ پيدا كردن و گرفتن زمين با اين ابعاد كار سختي است، اظهار كرد: در ايران برخلاف بسياري از كشورهاي پيشرفته مديريت يكپارچه و مديريت واحد شهري نداريم. اين در حالي است كه قرار بود بخشي از اين تصفيه‌خانه‌ها داخل شهر تهران احداث شود كه در بحث تملك زمين با چالش مواجه شديم كه بخش قابل توجهي از آن رفع شده است.
مصرزاده در ارتباط با آخرين وضعيت احداث تصفيه‌خانه در منطقه ۲۲ تهران، خاطرنشان كرد: بر اساس آخرين توافقاتي كه با شهرداري تهران داشتيم، احداث ۴ تصفيه‌خانه براي منطقه ۲۲ تهران در دستور كار قرار گرفته بود با اين هدف كه فاضلاب ساكنان آن منطقه در همان محل تصفيه و پساب تصفيه شده براي آبياري فضاي سبز همان منطقه استفاده شود تا اين بازچرخاني در همان محدوده مورد استفاده 
قرار گيرد.
مدير شركت فاضلاب شهر تهران با بيان اينكه امسال يكي از زمين‌هاي محل احداث ۴ تصفيه‌خانه را از شهرداري تحويل گرفتيم، به آغاز فرآيند برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار اشاره كرد و افزود: براين اساس اميدواريم تا سال ۱۴۰۳ بتوانيم شاهد ساخت اين تصفيه‌خانه باشيم و اين در حالي است كه براي ۳ تصفيه‌خانه ديگر، شهرداري موفق به تحويل دادن زمين نشده است.

ارسال نظر