بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه را معرفي كنيد تا اجرايشان متوقف شود

۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۰۱:۴۵:۳۵
کد خبر: ۳۰۸۴۵۷

دبير هيات مقررات‌زدايي در نامه‌اي به روساي اتاق‌هاي سه‌گانه و روساي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي و خانه صمت ايران اعلام كرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملي قوانين و مقررات نافذ هستند.  

دبير هيات مقررات‌زدايي در نامه‌اي به روساي اتاق‌هاي سه‌گانه و روساي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي و خانه صمت ايران اعلام كرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملي قوانين و مقررات نافذ هستند.  دبير هيات مقررات‌زدايي در نامه‌اي به روساي اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف، تعاون و روساي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي و خانه صمت ايران اعلام كرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملي قوانين و مقررات نافذ هستند. در متن اين نامه آمده است: همانطور كه مستحضريد؛ بر اساس ماده (۲۴ (قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/11/1390، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند به منظور شفاف‌سازي سياست‌ها و ايجاد ثبات اقتصادي، هرگونه تغيير سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند. از سوي ديگر بر اساس ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند هرگونه آيين‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه يا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملي قوانين ومقررات ثبت نمايند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در اين سامانه، نافذ است. نظر به عزم دولت مبني بر ايجاد ثبات اقتصادي و پيش‌بيني‌پذيري محيط كسب و كار، ايين نامه‌هاي اجرايي مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، به پيوست، تقديم مي‌شود. 

ارسال نظر