ارديبهشت؛ زمان احتمالي مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم

۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۰۰:۴۱:۰۲
کد خبر: ۳۰۸۴۱۷

وزير كشور زمان احتمالي برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم شوراي اسلامي را ارديبهشت ۱۴۰۳ عنوان كرده است.

وزير كشور زمان احتمالي برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم شوراي اسلامي را ارديبهشت ۱۴۰۳ عنوان كرده است. با توجه به برگزاري آزمون سراسري دانشگاه‌ها در ارديبهشت ۱۴۰۳، وزارت كشور در حال رايزني با شوراي نگهبان قانون اساسي براي تعيين زمان دقيق برگزاري مرحله دوم انتخابات است. اولين مرحله انتخابات مجلس دوازدهم ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد كه با مشاركت ۴۱ درصدي در برخي حوزه‌ها به دور دوم كشيده شد. مطابق آمار ارايه شده از سوي وزير كشور با وجود چند نوع راي باطله شامل آراي ناخوانا، راي به ديگران (راي به غير از نامزد) و آراي سفيد، در مجموع حدود پنج درصد آراي سفيد به صندوق‌ها ريخته شد و در عين حال، كل آراي ناخوانا و راي به ديگران، كمي بيش از ۸ درصد آرا بود. در ۴ حوزه آبادان، ملاير، قم و رشت و خمام هم كه انتخابات به‌صورت تمام الكترونيكي برگزار شد، ميزان آراي سفيد بيش از ۵ درصد نبود.

ارسال نظر