3 فرودگاه برتر كشور در كيفيت خدمات فرودگاهي معرفي شد

۱۴۰۲/۱۲/۱۹ - ۰۱:۱۹:۱۷
کد خبر: ۳۰۸۲۶۲

دفتر برنامه‌ريزي راهبردي و مديريت عملكرد شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران، فرودگاه‌هاي اصفهان، شيراز و تبريز را به عنوان 3 فرودگاه برتر كشور در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به لحاظ شاخص رضايت معرفي كرد.

دفتر برنامه‌ريزي راهبردي و مديريت عملكرد شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران، فرودگاه‌هاي اصفهان، شيراز و تبريز را به عنوان 3 فرودگاه برتر كشور در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به لحاظ شاخص رضايت معرفي كرد. به گزارش مهر، فرودگاه بين‌المللي شهيد بهشتي اصفهان با شاخص رضايت ۷۷.۶ درصدي در بهمن‌ماه به عنوان فرودگاه برتر، فرودگاه بين‌المللي شهيد دستغيب شيراز با شاخص رضايت ۷۵.۵ درصدي به عنوان فرودگاه دوم و فرودگاه بين‌المللي شهيد مدني تبريز با شاخص رضايت ۷۳.۶ به عنوان فرودگاه سوم كشور در طرح جامع نظرسنجي و پايش كيفيت خدمات فرودگاهي معرفي شدند. گزارش شاخص رضايت فرودگاه‌هاي كشور در طرح جامع نظرسنجي و پايش خدمات فرودگاهي دي‌ماه ۱۴۰۲ در حالي منتشر شده است كه شاخص رضايت فرودگاه‌هاي اصفهان، شيراز و تبريز به ترتيب ۷۶.۷، ۷۳.۱ و ۷۵.۶ بوده است. فرودگاه بين‌المللي بندرعباس با شاخص رضايت ميانگين ۷۳ درصد چهارم شد؛ فرودگاه مهرآباد با رسيدن به شاخص رضايت ۷۱.۷ درصد در جايگاه پنجم قرار گرفت و فرودگاه بين‌المللي زاهدان با ثبت شاخص رضايت ۶۹.۳، در رده ششم فرودگاه‌هاي برتر كشور قرار گرفت. فرودگاه‌هاي يزد، مشهد و اهواز نيز، به ترتيب با ميانگين شاخص رضايت ۶۸، ۶۵.۴ و ۶۰.۷ هفتم تا نهم شدند. در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، ميانگين شاخص رضايت فرودگاه‌هاي تحت مالكيت شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران ۷۰.۵ ثبت شد. در ماه گذشته، ۳۴۴ هزار و ۳۹۸ بازخورد در درگاه‌هاي مختلف سامانه طرح جامع سنجش و پايش كيفيت خدمات فرودگاهي به ثبت رسيد كه از اين تعداد، ۱۹۰ هزار و ۹۳۶ نظر، معادل ۵۵.۴ درصد كل آرا، حاكي از رضايت كامل مسافران، مستقبلين و مشايعت‌كنندگان از خدمات ارايه شده از فرودگاه‌هاي منتخب طرح بود و ۶۲ هزار و ۲۲ نفر، معادل ۱۸ درصد رأي‌دهندگان، از خدمات فرودگاه‌هاي مشمول طرح رضايت نسبي داشتند. در نهايت، فرودگاه‌هاي منتخب طرح در روزهاي دوشنبه با رسيدن به ميانگين شاخص رضايت ۷۱.۵ درصد الگوي بازخورد را سبز كردند. روز دوشنبه دوم بهمن، با شاخص رضايت ۷۳.۷ درصد سبزترين روز ماه بوده است.

ارسال نظر