84درصد تجارت خارجي ايران با ۱۰ كشور انجام شده است

افت صادرات به 8 شريك تجاري

۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۰۲:۱۰:۲۰
کد خبر: ۳۰۷۲۲۴
افت صادرات به 8 شريك تجاري

طبق اعلام گمرك ايران، چين، امارات متحده عربي، تركيه، عراق، هند، پاكستان، فدراسيون روسيه، عمان، آلمان و افغانستان ۸۴ درصد از ارزش كل مبادلات تجاري كشور را به خود اختصاص داده‌اند.

طبق اعلام گمرك ايران، چين، امارات متحده عربي، تركيه، عراق، هند، پاكستان، فدراسيون روسيه، عمان، آلمان و افغانستان ۸۴ درصد از ارزش كل مبادلات تجاري كشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين بنابراعلام رييس‌كل گمرك ايران، حجم مبادلات تجاري كشورمان در ۱۱‌ماهه سال جاري با كشورهاي همسايه با ۲.۵درصد افزايش به رقم ۵۵‌ميليارد و ۲۷۵‌ميليون دلار رسيد. در اين بازه زماني، ارزش صادرات ايران به ۸كشور همسايه ازجمله «عراق، تركيه، جمهوري‌آذربايجان، تركمنستان، ارمنستان، كويت، قطر و عربستان‌سعودي» با كاهش روبرو بوده، اما ارزش صادرات ايران به 7 كشور از جمله
« امارات‌متحده‌عربي، پاكستان، افغانستان، عمان، فدراسيون‌روسيه، قزاقستان و بحرين» با افزايش روبرو بوده است. اما محدودكردن كشورهاي واردكننده و عدم تنوع ميان شركاي تجاري پيامدهاي منفي در پي دارد كه به جد بايد مورد توجه سياست‌گذار تجاري قرار گيرد.

 

10شريك عمده تجاري ايران

بنابر آمار منتشر شده، از مجموع تجارت خارجي كشور در ۱۱ ماهه سال جاري، ۱۳۶ ميليون و ۶۴ هزار تن كالا به ارزش ۸۸ ميليارد و ۴۴۱ ميليون دلار مبادلات تجاري كشورمان با ۱۰ شريك تجاري ايران بوده است. 10 شريك تجاري اول ايران شامل چين، امارات متحده عربي، تركيه، عراق، هند، پاكستان، فدراسيون روسيه، عمان، آلمان و افغانستان بوده است كه ۸۴ درصد از ارزش كل مبادلات تجاري كشور را به خود اختصاص داده‌اند.

در بين ۱۰ شريك تجاري كشورمان، مبادلات تجاري ايران با كشورهاي چين، امارات متحده عربي، پاكستان، فدراسيون روسيه، عمان، و افغانستان به لحاظ وزن و ارزش با افزايش رو به رو بوده است. همچنين مبادلات تجاري ايران با كشور تركيه در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از حيث ارزش ۱۵ درصد و به لحاظ وزن ۳۰ درصد كاهش و با عراق به لحاظ ارزش ۵ درصد و از نظر وزن يك درصد كاهش داشته است.

مبادلات تجاري ايران با كشور آلمان نيز به لحاظ وزن ۴۶ درصد كاهش ولي از حيث ارزش ۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در همين مدت مبادلات تجاري ايران و هند نيز از حيث ارزش كاهش ۱۶ درصدي و به لحاظ وزن با افزايش ۲۰ درصدي روبرو بوده است.

در ۱۱ ماهه سال جاري در بين ۱۰ شريك تجاري اول كشورمان، بيشترين افزايش مبادلات تجاري به لحاظ وزن و ارزش به فدراسيون روسيه اختصاص داشت كه از حيث وزن ۵۴ درصد و به لحاظ ارزش ۲۴ درصد افزايش نشان مي‌دهد. از بين ۱۰ شريك تجاري نخست كشور، ۷ كشور همسايه و تنها يك كشور از قاره اروپا بوده است.

 

تجارت ۵۵‌ميليارد دلاري با 15 كشور همسايه

همچنين بنابر اعلام رييس گمرك ايران، حجم مبادلات تجاري كشورمان در ۱۱‌ماهه سال جاري با كشورهاي همسايه با ۲.۵درصد افزايش به رقم ۵۵‌ميليارد و ۲۷۵‌ميليون دلار رسيده است. از مجموع مبادلات تجاري ايران با كشورهاي همسايه ۲۵‌ميليارد و ۸۴۴‌ميليون دلار آن به صادرات و ۲۹‌ميليارد و ۴۳۱‌ميليون دلار به واردات اختصاص داشته است. صادرات ايران به كشورهاي همسايه در ۱۱‌ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال‌قبل از لحاظ وزن ۳‌درصد و از حيث ارزش ۹‌درصد كاهش و واردات از كشورهاي همسايه در اين مدت از حيث وزن و ارزش به ترتيب ۱۱ و ۱۵‌درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

به گفته رييس گمرك ايران، با توجه به اينكه در ۱۱‌ماهه سال جاري ارزش صادرات ايران به ۸كشور همسايه با كاهش و با ۷ كشور ديگر همسايه با افزايش روبرو بوده است، در اين مدت ارزش صادرات ايران به كشور‌هاي «عراق، تركيه، جمهوري‌آذربايجان، تركمنستان، ارمنستان، كويت، قطر و عربستان‌سعودي» با كاهش و با كشورهاي «امارات‌متحده‌عربي، پاكستان، افغانستان، عمان، فدراسيون‌روسيه، قزاقستان و بحرين» با افزايش روبرو بوده است.

رضواني‌‌‌‌‌‌فر با اشاره به اينكه در ۱۱‌ماهه سال جاري در بين كشورهاي همسايه واردات كالا به لحاظ ارزش از كشورهاي بحرين، قزاقستان، پاكستان و كويت كاهش داشته است، ادامه داد: در اين مدت بيشترين ميزان‌درصد افزايش واردات به لحاظ ارزشي در بين كشورهاي همسايه به ارمنستان، عراق، تركمنستان، قطر و فدراسيون‌روسيه اختصاص داشت. وي بيان كرد: ميزان وزني واردات از كشورهاي همسايه در ۱۱‌ماهه سال جاري ۲۱‌ميليون و ۴۳۲‌هزار ‌تن و ميزان وزني صادرات به كشورهاي همسايه ۶۷‌ميليون و ۱۰۸‌هزار ‌تن بوده است.

 

۲۳‌ميليون ‌تن كالاي اساسي وارد كشور شد

گمرك اعلام كرد: در ۱۱ماهه سال جاري ۲۲‌ميليون و ۸۸۱‌هزار‌تن كالاي اساسي به ارزش ۱۷‌ميليارد و ۸۲۶‌ميليون دلار وارد كشور شده است. واردات كالاي اساسي در ۱۱‌ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال‌قبل از لحاظ وزني ۱.۳۰درصد افزايش و از حيث ارزش ۵‌درصد كاهش داشته است. بر اساس اين گزارش، ذرت با ۳‌ميليارد و ۵۰۱‌ميليون دلار، روغن‌هاي خوراكي نيمه جامد، مايع و خام با ۲‌ميليارد و ۲۸۲‌ميليون دلار، انواع دانه‌هاي روغني با ۲‌ميليارد و ۴۷‌ميليون دلار، برنج با يك‌ميليارد و ۲۱۰‌ميليون دلار و گندم با يك‌ميليارد دلار، ۵ قلم اول كالاي اساسي وارداتي را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس اين گزارش، در بين ۵ قلم اول كالاهاي اساسي در مدت يادشده به لحاظ ارزش ذرت ۱۶‌درصد، روغن‌هاي خوراكي نيمه جامد، مايع و خام ۰.۳۲درصد و انواع دانه‌هاي روغني ۵‌درصد افزايش و برنج و گندم به ترتيب ۴۵ و ۳۹‌درصد كاهش نشان مي‌دهد. اين گزارش درخصوص بيشترين كاهش به لحاظ ارزش در بين كالاهاي اساسي در ۱۱‌ماهه سال جاري مي‌افزايد: در اين مدت واردات چاي خشك، برنج، گندم، شكر خام، حبوبات و جو به ترتيب بيشترين كاهش را در بين كالاهاي اساسي به خود اختصاص دادند. بر اساس اين گزارش، در ۱۱ماه سال جاري، واردات گوشت قرمز سبك گرم، گوشت قرمز سرد سنگين، كود شيميايي، لاستيك سنگين و انواع بذر به‌ترتيب از بيشترين افزايش به لحاظ ارزش در بين كالاهاي اساسي برخوردار بودند.

ارسال نظر