اصلاح حد نصاب سرمايه‌گذاري در سپرده و گواهي سپرده

۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۰۱:۴۱:۰۷
کد خبر: ۳۰۷۰۸۰

رييس مركز نظارت بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاح نصاب سرمايه‌گذاري در سپرده بانكي و گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار توسط بانك‌ها يا موسسات مالي و اعتباري و همچنين تغييرات نحوه افشاي ماهانه پرتفوي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را ابلاغ كرد.

رييس مركز نظارت بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاح نصاب سرمايه‌گذاري در سپرده بانكي و گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار توسط بانك‌ها يا موسسات مالي و اعتباري و همچنين تغييرات نحوه افشاي ماهانه پرتفوي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را ابلاغ كرد. ابلاغيه علي اكبر ايرانشاهي، رييس مركز نظارت بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح حدنصاب سرمايه‌گذاري در سپرده بانكي و گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار توسط بانك‌ها يا موسسات مالي و اعتباري و همچنين تغييرات نحوه افشاي ماهانه پرتفوي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به شرح زير است:  مطابق بند يك، نهصد و چهاردهمين صورتجلسه هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت به مدت ۶ ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، مجاز به سرمايه‌گذاري در سپرده و گواهي سپرده بانكي حداكثر به ميزان ۵۰ درصد از كل دارايي‌هاي صندوق هستند. مطابق بند هفت، نهصد و هشتمين صورتجلسه هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱ دي ماه ۱۴۰۲، سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در «اوراق با درآمد ثابت» كه بانك‌ها يا موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي باني يا ناشر آن اوراق هستند، به عنوان سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي محسوب شده و در نصاب سرمايه‌گذاري در سپرده بانكي و گواهي سپرده بانكي بانك باني يا ناشر اوراق لحاظ مي‌شود.

ارسال نظر