انتقاد از نقص فني سامانه كميسيون ماده ۷

۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۰۱:۰۷:۲۷
کد خبر: ۳۰۶۸۰۷

عضو شوراي شهر تهران در تذكري با اشاره به نقص در زيرساخت‌هاي سازمان فناوري شهرداري از مشكلات سيستم كميسيون ماده ۷ و عدم بررسي به موقع پرونده‌ها انتقاد كرد.

عضو شوراي شهر تهران در تذكري با اشاره به نقص در زيرساخت‌هاي سازمان فناوري شهرداري از مشكلات سيستم كميسيون ماده ۷ و عدم بررسي به موقع پرونده‌ها انتقاد كرد. حبيب كاشاني در دويست و شانزدهمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران در تذكري با اشاره به نقص در زيرساخت‌هاي سازمان فناوري گفت: كميسيون ماده ۷ به باغات اختصاص دارد و پرونده مردم بعد از مدت‌ها درگيري به اين كميسيون مي‌رود. سيستم مشكل دارد و دو علت دارد. يا فضايي كه ارايه خدمات انجام مي‌دهد توان فعاليت ندارد يا سوء مديريت است. وي با اشاره به اينكه مردم فكر مي‌كنند ما از عمد جواب آنها را نمي‌دهيم تا به سال آينده برسيم و عوارض افزايش پيدا كند، افزود: چرا بايد اينگونه باشد كه مردم اين برداشت را داشته باشند كه ما براي پول جواب آنها را نمي‌دهيم؟ اين بلندگو براي خواهش كردن نيست اما چون كار مردم است خواهش مي‌كنم اگر نقصي در سيستم وجود دارد اصلاح شود و اگر سوء مديريت است، شهردار تهران تدبيري بيانديشد.

ارسال نظر