پسماند سالانه ۸۷ هزار ميليارد تومان به محيط‌زيست آسيب وارد مي‌كند

۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۰۲:۱۰:۳۵
کد خبر: ۳۰۵۵۷۵

مديركل دفتر پسماند سازمان حفاظت محيط زيست گفت: مديريت غيراصولي پسماندها در كشور سالانه ۸۷ هزار ميليارد تومان به محيط زيست و انفال آسيب وارد مي‌كند.

مديركل دفتر پسماند سازمان حفاظت محيط زيست گفت: مديريت غيراصولي پسماندها در كشور سالانه ۸۷ هزار ميليارد تومان به محيط زيست و انفال آسيب وارد مي‌كند. مهدي ثامني افزود: در كشور روزانه ۵۸ هزار تن و سالانه ۲۰ ميليون تن پسماند شهري و روستايي، ۴۱۰ تن روزانه و ۱۵۹ هزار تن پسماند عفوني و بيمارستاني، ۳۵۶ هزار تن روزانه و ۱۳۳ ميليون تن سالانه پسماندهاي كشاورزي و ۳۰ هزار تن روزانه پسماند صنعتي و خطرناك در كشور توليد مي‌شود. همچنين سالانه ۱۰ تا ۱۱ ميليون تن پسماند صنعتي ويژه توليد مي‌شود كه سوءمديريت آن باعث وارد شدن آسيب به آب، خاك و هواي كشور مي‌شود.

ارسال نظر