رقابت 68 درصدي پلي‌پروپيلن هيجاني است؟

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - ۰۱:۳۰:۰۶
کد خبر: ۳۰۴۹۷۲

افزايش نرخ ارز در بازار آزاد، ظرف روزهاي پاياني دي ماه محرك رقابت در رينگ محصولات جذاب پليمري نظير پلي‌لايلن ترفتالات بطري شد؛ به اين ترتيب در شرايطي كه فاصله نرخ ارز مورد استفاده در تعيين قيمت پايه اين محصول و نرخ ارز در بازار آزاد به 99 درصد رسيد؛ متقاضيان براي كسب سهم از عرضه پلي‌اتيلن ترفتالات بطري رقابت 95 تا 98 درصدي داشتند. اين در حالي بود كه در اين بازه زماني پلي‌پروپيلن شيميايي با سقف رقابت قيمتي 68 درصدي معامله شد.

اكوايران| افزايش نرخ ارز در بازار آزاد، ظرف روزهاي پاياني دي ماه محرك رقابت در رينگ محصولات جذاب پليمري نظير پلي‌لايلن ترفتالات بطري شد؛ به اين ترتيب در شرايطي كه فاصله نرخ ارز مورد استفاده در تعيين قيمت پايه اين محصول و نرخ ارز در بازار آزاد به 99 درصد رسيد؛ متقاضيان براي كسب سهم از عرضه پلي‌اتيلن ترفتالات بطري رقابت 95 تا 98 درصدي داشتند. اين در حالي بود كه در اين بازه زماني پلي‌پروپيلن شيميايي با سقف رقابت قيمتي 68 درصدي معامله شد. برتري تقاضا نسبت به توليد پلي‌پروپيلن شيميايي در كشور به دليل رشد غير متوازن زنجيره در سال‌هاي اخير دليل ثبت اين رقابت‌هاي سنگين قيمتي در اين معاملات است. رينگ محصولات پليمري ظرف روزهاي پاياني دي ماه پررونق بود؛ در حالي كه در اين بازه زماني با حمايت سيگنال جهاني و نرخ ارز، قيمت‌هاي پايه نسبت به هفته‌هاي قبل افزايش داشت، اما خريداران استقبال خوبي را در بازار به ثبت رساندند به نحوي كه 88 درصد حجم عرضه در رينگ فيزيكي بورس كالا معامله شد. پلي‌اتيلن ترفتالات بطري همچنان پيشتاز رقابت قيمتي در رينگ محصولات پليمري بازار فيزيكي بورس كالاي ايران است؛ ظرف آخرين هفته از دي ماه امسال بالغ بر 4 هزار و 356 تن پلي‌اتيلن ترفتالات بطري در اين رينگ عرضه شد؛ در اين زمان تقاضايي بالغ بر 7 هزار و 942 تن براي اين محصول پليمري در رينگ فيزيكي بورس كالاي ايران به ثبت رسيد. برتري تقاضا نسبت به عرضه در شرايطي كه قيمت پايه پلي اتيلن ترفتالات بطري همچنان بر مبناي نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان تعيين مي‌شود، متقاضيان اين محصول را براي كسب سهم از عرضه آن، به رقابت قيمتي با يكديگر واداشت. متقاضيان رقابت‌هاي 90 تا 98 درصدي را در اين رينگ به ثبت رساندند و به اين ترتيب در حالي بهاي پايه هر كيلوگرم از اين محصول در محدوده 27 هزار و 800 تومان تا 29 هزار و 740 تومان نوسان داشت، با رقابت قيمت نهايي اين محصول به 54 هزار و 710 تومان تا 55 هزار و 699 تومان رسيد. در حالي همچنان قيمت پايه پلي‌اتيلن ترفتالات بطري همچنان بر مبناي نرخ ارز نيمايي 28 هزار و 500 تومان تعيين مي‌شود كه همچنان قيمت پايه اغلب محصولات پتروشيمي بر مبناي نرخ حواله ارز در بازار مبادله كه در شرايط كنوني در محدوده 39 هزار و 500 تومان در نوسان است، معين مي‌شود. تثبيت نرخ ارز در تعيين قيمت پايه اين گروه‌هاي كالايي باعث شده تا پلي‌اتيلن ترفتالات بطري پيشتاز رقابت قيمتي در رينگ فيزيكي محصولات پليمري باشد. در حال حاضر نرخ ارز 28 هزار و 500 توماني با نرخ حواله ارز در بازار مبادله فاصله 38.5 درصدي دارد. در عين حال ظرف هفته پاياني دي ماه دلار در بازار آزاد در سقف كانال قيمتي 52 هزار تومان نوسان داشت؛ بنابراين فاصله درصدي ميان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ دلار 28 هزار و 500 توماني در اين بازه هفتگي به 99 درصد رسيد، به اين ترتيب مي‌توان گفت، نرخ دلار در بازار آزاد محرك اصلي رقابت در رينگ پلي‌اتيلن ترفتالات بطري شده است. ظرف هفته پاياني دي ماه امسال پلي‌پروپيلن شيميايي با رقابت قيمتي 28 تا 68 درصدي در رينگ فيزيكي بورس كالاي ايران مورد معامله قرار گرفت؛ اگرچه با افزايش عرضه اين محصول از ابتداي دي ماه، رينگ فروش اين محصول با فروكش تقاضا مواجه شده است، اما همچنان سطح رقابت نسبت به ميزان رقابت در بازه بلندمدت قابل توجه است. ظرف سال‌هاي گذشته پلي‌پروپيلن شميايي در شرايط طبيعي بازار با ميانگين رقابت قيمتي 10 تا 20 درصدي به فروش مي‌رفت. اما توسعه در بخش پايين‌دست اين زنجيره در سال‌هاي اخير بي‌توجه به عدم امكان تامين مواد اوليه از سوي صنايع بالادستي منجر به رقابت‌هاي هيجاني در اين رينگ شده است. در حال حاضر نرخ حواله ارز در بازار مبادله با نرخ ارز در بازار آزاد فاصله 34 درصدي دارد؛ در اين شرايط 34 درصد رقابت متقاضيان براي پلي‌پروپيلن شيمايي را مي‌توان به 2 نرخي بودن ارز در كشور نسبت داد؛ اما مابقي اين رقابت متاثر از ناترازي در اين رينگ است.

ارسال نظر