پذيرش ۳,۷ ميليون ماليات ابرازي اصناف

۱۴۰۲/۱۰/۲۸ - ۰۰:۳۸:۱۳
کد خبر: ۳۰۴۸۷۳

رييس سازمان امور مالياتي نوشت: بيش از ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار مودي شخص حقيقي مشمول ماليات مقطوع در سال گذشته را بدون رسيدگي و تغيير در ميزان ماليات و مطابق ماليات ابرازي آنها در فرم‌هاي تسليمي، صادر و به اين دسته از موديان ابلاغ نمود.

رييس سازمان امور مالياتي نوشت: بيش از ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار مودي شخص حقيقي مشمول ماليات مقطوع در سال گذشته را بدون رسيدگي و تغيير در ميزان ماليات و مطابق ماليات ابرازي آنها در فرم‌هاي تسليمي، صادر و به اين دسته از موديان ابلاغ نمود. سيد محمد هادي سبحانيان، رييس سازمان امور مالياتي كشور در صفحه شخصي خود در شبكه‌هاي اجتماعي نوشت: سازمان امور مالياتي تكريم موديان مالياتي و رسيدن به عدالت مالياتي در سرلوحه اهداف خود قرار داده است به‌طوري كه پيش از اين ماليات ۵۰ درصد از مشاغل صفر شده است. وي افزود: در شرايط فعلي نيز با توجه به سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده دولت مردمي در اعتماد به اصناف و تسهيل امور توليدكنندگان، سازمان امور مالياتي كشور اوراق قطعي بيش از ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار مودي شخص حقيقي مشمول ماليات مقطوع در سال گذشته را بدون رسيدگي و تغيير در ميزان ماليات و مطابق ماليات ابرازي آنها در فرم‌هاي تسليمي، صادر و به اين دسته از موديان ابلاغ نمود.

ارسال نظر