تاخير ۲۸۴ هزار دقيقه‌اي پروازها در آبان

۱۴۰۲/۱۰/۲۷ - ۰۱:۱۹:۰۹
کد خبر: ۳۰۴۸۱۴

بر اساس آمار شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران، عملكرد فرودگاه‌ها در جابه‌جايي بار و مسافر طي ۸ ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است. به گزارش تسنيم، بررسي آمار منتشر شده شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران نشان مي‌دهد كل پروازهاي تحت مالكيت اين شركت در بازه زماني اول فروردين امسال تا پايان آبان‌ماه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل در نشست و برخاست هواپيما و اعزام و پذيرش مسافر به ترتيب رشد منفي 1 و 2 درصدي را داشت است.

بر اساس آمار شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران، عملكرد فرودگاه‌ها در جابه‌جايي بار و مسافر طي ۸ ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است. به گزارش تسنيم، بررسي آمار منتشر شده شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران نشان مي‌دهد كل پروازهاي تحت مالكيت اين شركت در بازه زماني اول فروردين امسال تا پايان آبان‌ماه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل در نشست و برخاست هواپيما و اعزام و پذيرش مسافر به ترتيب رشد منفي 1 و 2 درصدي را داشت است. همچنين در بخش پروازهاي داخلي در فرودگاه‌هاي تحت مالكيت شركت فرودگاه‌ها در سه بخش نشست و برخاست، جابه‌جايي مسافر و جابه‌جايي بار به ترتيب 3 درصد، 3 و 1 درصد كاهش يافته است. طي 8 ماه امسال پروازهاي بين‌المللي در فرودگاه‌هاي تحت مالكيت شركت فرودگاه در جابه‌جايي مسافر و بار به ترتيب 8 و 7 درصد رشد داشته است. در بخش تاخيرات پروازي هواپيمايي طوس‌اير و وارش به ترتيب با 100 و 45 درصد در صدر قرار گرفته‌اند. در آبان‌ماه امسال ميزان تاخير پروازهاي خروجي تاخيردار 30 دقيقه و بيشتر 284 هزار و 441 دقيقه بوده است. شركت‌هاي يزد اير و آساجت نيز به ترتيل با 3 و 5 درصد كمترين تاخير را در دومين ماه پاييز به خود اختصاص داده‌اند.

ارسال نظر